OMNIS – Титруване на изцяло ново ниво

Metrohm преоткри титруването: Открийте OMNIS.

OMNIS е новата напълно интегрирана титрувална система на Metrohm, която отговаря на нуждите на съвременните лаборатории.

С OMNIS, ние не създадохме просто нов титратор. Ние поставихме вашите изисквания и вашата лаборатория на фокус при създаването на титрувално решение, което предлага повече: по-бързо получаване на резултати, повече сигурност, повече удобство, по-голяма ефективност – или накратко: производителност на изцяло ново ниво.

> Кликнете тук за повече OMNIS информация

OMNIS titrator for all requirements in potentiometric titration and volumetric Karl Fischer titration

Какво е OMNIS?

OMNIS meets Cubis® II

Get superior performance and reliability thanks the integration of the Cubis® II lab balance from Sartorius in the OMNIS platform.
Learn more …
OMNIS titration system with sample processor and workstations

Получаване на резултати: ПО-БЪРЗО!

Увеличете четирикратно производителността чрез OMNIS.

OMNIS е в състояние да извършва четири напълно автоматизирани анализа по едно и също време. Когато е идентифицаран свободен капацитет, вместо да изчаква, системата продължава с последващия анализ – автоматично!

Работа с OMNIS: ПО-БЕЗОПАСНО!

Направете вашата лаборатория по-безопасна, чрез адаптер технология 3S.

Ние направихме боравенето с химикали по-лесно и по-безопасно. Резултатът е нашата патентована 3S Технология с Адаптер за Течности. 3S означава:

  • Безопасно боравене с химикали: Просто щракнете адаптера върху капачката на бутилката за да избегнете контакт с нейното съдържание.
  • Безопасен трансфер на информация: RFID чип в капачката на бутилката осигурява цялата необходима информация относно съдържанието на бутилката.
  • Интелигентно свързване: Данните за реагента се предава автоматично към титрувалната система.

Използване на OMNIS софтуер: ПО-ЛЕСНО!

Опитайте софтуерно решение създадено за бъдещето: интуитивно, лесно за използване и интелигентно. Графично представяне на хардуерни компоненти, „drag-&-drop“ функционалност и контекст-чувствителни операции правят вашата работа в лабораторията толкова лесна и ефективна, колкото е възможно.

Потребителски насоки, съобразени с потребителите: OMNIS софтуер се основава на концепции, процеси и изисквания на химически лаборатории. По този начин тя предлага несравнимо потребителско впечатление:

  • Визуални статус показатели
  • Предупреждения, системни проверки и предложения
  • Свобода при редактиране на шаблони за методи, процеси, команди и др.
> Научете повече за OMNIS софтуер

Увеличете своята лаборатория: ПО-ИНТЕЛИГЕНТНО!

Разширете своята система когато пожелаете. Започнете с единичен OMNIS титратор и добавете титруващ и дозиращ модули когато е необходимо. Чрез добавяне на допълнителни измервателни интерфейси и бюрети, вие може да имате до пет различни приложения готови за използване – дори в паралел.

Ако се увеличи броя на проби, добавете OMNIS Sample Robot за напълно автоматизирано титруване. Благодарение на модулните работни станции, стативи за епруветки и помпи, OMNIS е в състояние да анализира четири проби в паралел.

> Научете повече за автоматизацията


Какво е OMNIS? МНОГО ПОВЕЧЕ!

Пестене на работно място


Използвайте ефективно вашето работно пространство.

Изградете глобална мрежа


Управлявайте OMNIS отвсякъде.

Зелена светлина означава продължи


LED индикатори ви известяват дали системата е готова само с един поглед.

Downloads

Seeing is believing: OMNIS for selected applications

With an automated OMNIS system, you can determine the Total Acid Number (TAN) and Total Base Number (TBN) fully automatically in up to 112 samples.

OMNIS автоматизация

Висока производителност за по-малко време: спестете време и средства с автоматизация.

Learn more

OMNIS  софтуер

Интуитивен, лесен за употреба, интелигентен: Открийте OMNIS софтуер.

Learn more