Karl Fischer Титруване

Metrohm и Karl Fischer титруване: дълга история на успеха

Поглеждайки назад към половин век опит в Karl Fischer титруването, Metrohm е оформила днешната представа за кулометричен и обемен анализ на вода.

С новаторски иновации и сериозен ангажимент за качество и прецизност, ние сме разработили набор от инструменти за да покрием всички нужди в областта на титриметричното определяне на вода. От следови нива до високо водно съдържание, от пробоподготовка до автоматизация, нашите системи ще осигурят подходящо решение.

KF Електроди

Metrohm предлага подходящи индикаторен и генераторен електроди за Karl Fischer титратори.

Learn more…

За изтегляне