Professional IC Vario

Hranice iontové chromatografie již byly dosaženy.

Pokud je chcete posunout, je pro Vás 940 Professional IC Vario ta správná volba.

Byl navržen pro výzkum a sofistikované metody vývoje – 940 Professional IC Vario Vám poskytuje maximální flexibilitu, kterou od svého iontového chromatografu očekáváte.

Zažijte všestrannost 940 Professional IC Vario a dát dohromady systém pro Vaši aplikaci. 

> Přejděte na konfigurátor

Klíčové vlastnosti

 • Používejte jakékoli kolony, gradientové eluce, práci s kapalinami, supresi nebo detekční techniku – neexistují žádné limity systémové konfigurace
 • Možnost multi-kanálové analýzy (dva, tři nebo více kanálů)
 • Může být kombinován s jakoukoliv Metrohm technikou úpravy/přípravy vzorků v režimu inline
 • Jednoduchá automatizace pro velké množství vzorků
 • Inteligentní nástřikové techniky

Nízké provozní náklady: ušetřete peníze za spotřebný materiál

Méně spotřebního materiálu- systémy iontové chromatografie Metrohm Vám pomůže udržet nízké provozní náklady:
 • Nemusíte vyměňovat stříkačkové filtry nebo filtrační uzávěry.
 • Můžete použít aniontový supresor Metrohm po dobu 10 let-            to garantujem!
 • Systémy a hardwarové komponenty jsou robustní a odolné.

> Podívejte se, kolik můžete ušetřit každý rok na spotřebním materiálu

Navíc, naše systémy Vám umožní zvýšit produktivitu:
 • Ultrafiltrace: inline odstranění částic.
 • Automatizovaný výpočet faktora ředění a ředění vzorku.
 • Automatická kalibrace založená na jediném multi-iontovém standardu.

Talking ROI: Read this White Paper to learn more

Maximální flexibilita

S Vaším 940 Professional IC Vario jste připravení splnit jakýkoliv analytický problém v iontové chromatografií.

Bez ohledu na to, jaké parametry potřebujete stanovit a jaký charakter matrice mají Vaše vzorky – správná úprava/příprava vzorků, vhodný detektor, vhodný rozšiřující modul pro práci s kapalinami, suprese nebo třeba neutralizace vzorku jsou pro Vás k dispozici díky širokému portfóliu modulárního systému.

Rozšiřte svůj systém, jak jej budete potřebovat 

Váš 940 Professional IC Vario systém může být aktualizován a/nebo rozšířen kdykoliv a jakýmkoliv rozšířujícím module stejně tak jako jinými možnostmi upgrade např. inline příprava mobilní faze nebo multikanálová analýzy. Proto si můžete nastavit An-Cat systém a stanovit celkový obsah iontů ve Vašich vzorcích v jednom nástřiku.

Čtěte více o možnostech rozšíření Vašeho 940 Professional IC Vario zde

Jedinečná spolehlivost – my ji nazýváme «inteligentní iontová chromatografie»

Práce s Vaším 940 Professional IC Vario je jako mít po Vašem boku vlastního neviditelného asistenta. Funkce monitorovacího systému Vás ujistí, že
 • Všechny systémové parametry a parametry metody jsou kontrolovány v souvislosti s nastavenými limitními hodnotami
 • Přístroj a jeho funkční parametry jsou kontrolovány a integrovány v metodě
 • Výsledky jsou monitorovány a mohou být vysledovány do každého jednotlivého kroku analýzy

Pokud jakýkoliv parameter překročí nastavenou mez, Váš 940 Professional IC Vario Vás upozorní zprávou.
 

Pouze přidejte vodu – inline příprava mobilní fáze

940 Professional IC Vario v kombinaci s 941 modulem pro přípravu mobilní fáze (Eluent Preparation Module) umožňuje automatizovanou přípravu eluentu v režimu inline pro jakékoliv složení mobilní fáze či koncentraci (včetně organických modifikátorů). Připojte systém pro přípravu ultračisté vody k 941 Eluent Preparation Modulu a budete moci použít dokonce kohoutkovou vodu pro Váš iontový chromatograf.

Automatizovaná příprava eluentu v režimu inline:

 • Zajišťuje stabilní retenční časy
 • Práci bez kontaminace
 • Omezuje manuální práci na minimum
V závislosti na aplikaci mohou být míchány až 4 elueny.

Choose any column you need

S Vaším 940 Professional IC Vario si můžete vybrat analytickou kolonu, jakou potřebujete.

Můžete si vybrat kolony o různých materiálech, selectivit, kapacit a rozměrů. Kromě 4mm kolon můžete využívat i 2mm kolony, abyste redukovali množství spotřeby mobilní faze.


Spusťte jakýkoliv gradient, jaký potřebujete

V závislosti na Vašich analytických požadavcích, různé možnosti gradientové eluce jsou k dispozici s Vaším 940 Professional IC Vario: vysokotlaký gradient, nízkotlaký gradient a Dose-in gradient. Gradietová eluce ověřená cesta k tomu, jak zkrátit čas Vašich analýz. Zjistěte více o jednotlivých možnostech gradient zde!  

STREAM – the green way of suppression

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring) je systémové uspořádání využívající supresovaný eluent po projití detektorem pro oplach regenerované supresorové jednotky.

Se STREAMem je zapotřebí menší množství chemikálií a produkujete méně odpadu. Navíc STREAM umožňuje nonstop chod systému po dobu minimálně 2 týdnů – a dokonce ještě déle, pokud zařadíte krok inline přípravy regenerantu.


Komplexní matrice? Jednoduché s Metrohm inline úpravou vzorků!

Suspenze, vzorky obsahující protein nebo silně kontaminované odpadní vody jsou výzvou pro jakoukoliv iontovou chromatografii.

Metrohm inline příprava/úprava vzorků Vám pomůže i s těmi nejobtížnějšími typy matric pro možnost přímé analýzy na Vašem Metrohm IC.

Čtěte více o MISP technikách zde


Automatizace – více vzorků, lepší výsledky

Můžete využít plné portfolio Metrohm automatizace pro navýšení počtu analýz a zvýšení kvality Vašich výsledků na Vašem 940 Professional IC Vario.

Jakékoliv množství vzorků potřebujete analyzovat, potřebujete je chladit nebo potřebujete zařadit krok jakékoli práce s kapalinami – můžeme poskytnout řešení pro všechno.

Čtěte více o Metrohm automatizaci pro iontovou chromatografii zde!

Inteligentní nástřikové techniky pro rozšířený pracovní rozsah

Váš 940 Professional IC Vario může být kombinován různými inteligentními nástřikovými technikami.

Přemýšlejte o těchto technikách jako o automatizované vysoce přesné práci s kapalinami, které pomohou změnit Vaši práci efektivnější ruku v ruce se zvýšením přesnosti a spolehlivosti Vašich výsledků.

«MiPT» Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT) např. využívá variabilní nástřikový objem k pokrytí meřícího rozsahu vzorku procházejícího přes 4 řády. Což znamená, že vzorky v rozsahu od 10 μg/L do 100 mg/L mohou být analyzovány s jedinou kalibrací.

MagIC Net – the proven Metrohm ion chromatography software

Váš 940 Professional IC Vario je řízen softwarem MagIC Net, ověřeným Metrohm softwarem pro iontovou chromatografii.

MagIC Net také řídí další periférní moduly pro práci s kapalinami a automatizaci. MagIC Net zaznamenává získané výsledky a umožňuje modern data management a reportování, které je uživatelem požadováno. Získejte více informací a benefitech MagIC Net softwaru zde

Soubory ke stažení