870 KF Titrino plus a 899 Coulometr: Základní titrátory pro stanovení vody

Metrohm nabízí řadu základních volumetrických a coulometrický titrátorů pro stanovení vlhkosti (vody) ve vzorcích: 870 KF Titrino plus a 899 Kulometr.

Tyto titrátory mají nevelké rozměry, jsou ovšem přesné a robustní. Můžete si vybrat vhodný titrátor v závislosti na tom, zda-li Vaše vzorky obsahují vyšší nebo nižší množství vody.

KF Titrino plus

Klíčové vlastnosti

  • volumetrické a coulometrické titrátory zabírající velmi malou plochu
  • excelentní poměr cena/výkon
  • bateriemi poháněný coulometr pro mobilní analýzu
  • automatický start coulometrické titrace po přídavku vzorku

KF Titrino plus systems (3)

Skvělé věci v malém balení

Přístroje KF Titrino plus jsou velmi kompaktní a zabírají málo prostoru.

Například 899 Coulometr má integrované míchadlo a tím zabírá plochu ještě mnohem menší.

Skvělá investice

Tato vstupní řada titrátorů představuje velmi dobré analytické přístroje za rozumnou cenu.

Stejně jako ostatní Metrohm titrátory jsou vybaveny rozhraním s vysokým rozlišením, což Vám poskytne výjimečnou přesnost. 

Jednoduché a jasné

Díky přesnému navržení pro rutinní práci přicházejí tyto přístroje s velmi příjemným a snadno ovladatelným uživatelským rozhraním, což Vám samozřejmě značně zpříjemní práci.

Jsou zde k dispozici metody předprogramované již přímo v přístroji. Ke spuštění analýzy stačí jenom stisknout tlačítko. Pro ulehčení ovládání máte možnost připojení myši nebo klávesnice pro vkládání dat.


Příprava vzorku: Řešení pro vzorky se složitou matricí

Dostat vodu ze vzorků nemusí být vždy snadné.

Problémy mohou způsobovat zejména pevné vzorky, sekundární reakce nebo pokud vzorek uvolňuje vodu pomaleji nebo pouze při vyšších teplotách. Pro takové případy Vám Metrohm nabízí různé možnosti úpravy vzorku k analýze:

  • Polytron pro homogenizaci pevných vzorku
  • Pícková metoda pro uvolnění vlhkosti ze vzorků a jejímu následnému stanovení. Pokud používáte 899 Kulometr, pak může být tato metoda dokonce automatizována prostřednictvím 855 Compact Oven Sample Changer.
  • KF Evaporator lze použít, pokud není možnost přímé titrace ani píckové metody. Vhodné rozpouštědlo se přidá do vzorků a tato směs se pak zahřeje. Voda se odpařuje spolu s rozpouštědlem a následně je tato azeotropická směs analyzována.

870 KF Titrino plus: Příjemnější a bezpečnější volumetrické titrace

KF Titrino plus je vhodné pro měření vzorků s obsahem vody mezi 0,1 – 100%.

Využívá inteligentních výměnných jednotek Exchange Unit, které mají důležitá data jako objem válce a typ KF reagentu uložené na čipu. Jelikož jsou tato data automaticky načtena přístrojem, již se nemusíte obtěžovat s jejich manuálním vkládáním.

S KF Titrino plus se titrace stává bezpečnější. Přetečení reagentu během ustalování systému brání nastavení daného parameteru v možnostech ustalování. Navíc nemusíte otvírat titrační celu, abyste vyměnili titrační roztok. To udělá pumpa vestavěná v titračním stojanu. Tím se minimalizuje kontakt s reagentem.
 

899 Coulometr: Mobilní analýzy a více bezpečnosti při kulometrických titracích

899 Coulometr je vhodný pro měření nízkých obsahů vody ve vzorku (0,001-1%).

V kombinaci s přídavnou částí Power Box se coulometr stává mobilním analyzátorem, což znamená, že můžete provádět stanovení, kdekoliv budete chtít. Power Box baterie disponuje dostatečně dlouhou výdrží, což umožňuje chod přístroje po dobu několika hodin.

Titrace se navíc spouští úplně automaticky po nadávkování vzorku. Nutnost opakavání titrace kvůli tomu, že nebylo stisknuté tlačítko start, již úplně odpadá.

Soubory ke stažení

Tyto titrátory jsme pořídili v roce 2004. Všechny jsou dodnes ve výborném stavu.
Qing Zhou, technical manager of the analytical laboratory at Beijing Keju Chemical Materials Co. Ltd., China