PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomat slouží ke stanovení termostability polyvinylchloridu (PVC) a dalších polymerů obsahujících chlor takzvaným dehydrochloračním testem (DHC).

Při tomto testu je vzorek vystaven zvýšené teplotě v PVC Thermomatu a měří se teplotní stabilita – což je čas po kterém dojde k uvolnění plynného chlorovodíku. Tato metoda je v souladu s národními i mezinárodními standardy a je velmi jednoduché ji provádět i díky modernímu a intuitivnímu softwaru StabNet.

895 PVC Thermomat

Klíčové vlastnosti

  • V souladu se standardy včetně DIN 53381 Part 1 and ISO 182 Part 3
  • Uživatelský přívětivý software StabNet slouží pro ovládání přístroje, vyhodnocování výsledků a práce s naměřeními daty
  • Simultánní analýza až 8 vzorků
  • Barevný displej na přístroji poskytuje přehled o stavu všech měřících pozic
  • Každá pozice se vzorkem může být odstartována jednotlivě a přímo na přístroji

Kvalita PVC a na PVC založených polymerů ve všech fázích výroby

Když PVC podléhá tepelnému rozkladu, dochází k uvolňování chlorovodíku (HCl).

Termostabilita je důležitým kritériem kvality pro PVC a jiné polymery obsahující chlor. S PVC Thermomat, můžete měřit tepelnou stability těchto polymerů ve všech fázích zpracování a může být hodnocena účinnost přidaných stabilizátorů.

> Zjistěte více jak PVC Themomat určuje tepelnou stabilitu.

Stanovení dle národních a mezinárodních standardů

Různé standardy popisují test stability podle vzoru metody PVC Thermomat, včetně těch, které jsou zde uvedeny:
  • DIN 53381 Part 1 “Determination of the thermostability of PVC”
  • ISO 182 Part 3 “Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures – Part 3: Conductometric method”

Sběr dat, vyhodnocení a archivace s moderním softwarem StabNet

StabNet je řídící centrum celého PVC Thermomat: Všechny funkce přístroje jsou ovládány přes PC se softwarem.

Kromě ovládání slouží software také k vyhodnocování Vašich výsledků, archivuje všechny stanovení ve vlastních databázích a mnoho dalšího.

> Přečtěte si víc o softwaru StabNet zde 

PVC Thermomat - multitasker

PVC Thermomat má osm měřících pozic, po čtyřech v každém ze dvou nezávislých topných bloků.

Díky tomu, že jsou nezávislé, může být na každém bloku nastavena ve stejném okamžiku různá teplota. Každé stanovení může být odstartováno individuálně, přímo na přístroji, ihned po umístění vzorku do měřící pozice.

Ovládejte všechna měření stability z jednoho PC

Pokud máte velký počet vzorků, tak můžete k jednomu PC připojit až čtyři PVC Thermomat.

To Vám umožní analyzovat až 32 vzorků najednou pomocí jediného počítače.

Jednorázové reakční nádobky – šetřící čas, čisté a cenově přijatelné

PVC Thermomat používá reakční nádobky s příznivou cenou.

Díky tomu není nutné jejich zdlouhavé čištění po každém stanovení. Kromě úspory času napomáhají tyto nádobky k lepší reprodukovatelnosti výsledků, protože jednorázové použití nádobek eliminuje možnost kontaminace předešlým vzorkem.

Dehydrochlorační zkušební metoda

Měření termostability PVC a dalších polymerů obsahující chlor takzvaným dehydrochloračním testem (DHC).

Při tomto testu je vzorek vystaven zvýšené teplotě v PVC Thermomatu a měří se teplotní stabilita – což je čas, po kterém dojde k uvolnění plynného chlorovodíku.

Nepřetržitý proud dusíku procházející přes vzorek transportuje HCl z nádobky se vzorkem do nádobky obsahující destilovanou vodu, kde je kontinuálně měřena vodivost.

Jakmile je uvolněno HCl dojde ke zvýšení vodivosti v této nádobce. V okamžiku kdy se zvýší vodivost o 50 µS/cm oproti vodivosti na začátku, je test ukončen a tento čas je označen doba stability, respektrive doba termostability.

Soubory ke stažení