2035 procesní analyzátory

Procesní analyzátor 2035 Process Analyzer je univerzální přístroj pro analýzu mokrou cestou. Analyzátor je vyráběn ve třech základních verzích s různou analytickou metodou. – potenciometrie, fotometrie a termometrie.

Analyzátor 2035 je kompletní řešení pro kontinuální kontrolu kritických parametrů v průmyslových procesech a odpadních vodách.

Klíčové vlastnosti

  • Modulární design umožňuje vysokou flexibilitu při návrhu aplikací na míru
  • Přímá měření mohou být integrována – pH, vodivost
  • IP66/NEMA 4 těsnost zajišťuje spolehlivý chod i v nepříznivých podmínkách
  • Jednoduché a upravitelné uživatelské rozhraní s několika úrovněmi přístupu
  • Vzdálený přístup umožňuje jednoduché vyhodnocování výsledků a neustálou kontrolu aktuálního stavu

2035 procesní analyzátor systems (3)

Řešení přímo na míru

Vysoce přesné automatické byrety nebo pumpy je možné využít pro přídavek reagentů a další manipulaci s kapalinami. Analyzátor rovněž umožňuje práci s více vstupy vzorků.

Analyzátor je možné namontovat buď přímo na zeď, nebo umístit na stojan na stůl. K dispozici je rovněž varianta se skříní na regenty. V případě specifických požadavků na předpřípravu vzorku či na ochranný přístřešek jsme schopni navrhnout řešení přímo na míru, dle potřeb konkrétního instalačního místa.

Automatická titrace

Procesní analyzátor 2035 ve verzi s potenciometrickým stanovením poskytuje vysoce selektivní stanovení díky využití speciálních elektrod a titrantů – bez nutnosti kalibrace.

Potenciometrická verze umožňuje rovněž měření pomocí metody standardního přídavku s iontově selektivními elektrodami, což je technika vhodná pro měření nízkých koncentrací i v komplikovaných matricích.

Desítky let zkušeností společnosti Metrohm v oblasti titrace jsou Vám k dispozici i online, díky rozsáhlé databázi aplikací.

> Zde můžete najít aplikaci, kterou potřebujete…

Stabilní fotometrie

Procesní analyzátor 2035 s fotometrickým modulem s vysoce účinnou LED diodou. Díky možnosti zvolit kyvetový modul nebo ponornou sondu, je možné pokrýt širokou škálu aplikací.

Obvyklé interference, jako barva či zakalení vzorku jsou eliminována diferenčním měřením před a po přídavku barevného indikátoru. Termostatovaná kyveta eliminuje vliv teploty, díky čemuž je možné dosahovat vysoké přesnosti i při nízkých koncentracích.

Termometrická titrace pro složité matrice

Termometrická titrace je vhodná pro komplikované matrice, které není možné stanovit potenciometricky. Měřící sonda vydrží i ty nejnáročnější podmínky, včetně např. kyseliny fluorovodíkové.

Sondu není nutné kalibrovat a díky jednoduché konstrukci bez membrány či diafragmy je údržba velice jednoduchá. Koncový bod je určen pomocí změny teploty v roztoku v průběhu titrace. Termometrie umožňuje velice rychlé stanovení – analýza směsí kyselin může být hotová za méně než tři minuty.

Soubory ke stažení