Fuels – Paraffins, aromatics, naphthenes, olefins

Kyselost v ropných produktech podle ASTM D8045

ASTM D8045, které vyšlo v roce 2016, popisuje stanovení čísla kyselosti v surové ropě a ropných produktech pomocí termometrie. Tato metoda nabízí řadu výhod ve srovnání s potenciometrickou titrací:
  • Analýzou se získá dobře definovaný koncový bod, čímž se zlepší reprodukovatelnost výsledků
  • Analýzy jsou mnohem rychlejší
  • Není nutná údržba senzoru

> Více informací o termometrii a ASTM D8045


Ruku v ruce s mezinárodními standardy

Význam fosilních paliv se odráží od velkého počtu norem vztahujících se k nim. Metrohm jako přední výrobce analytických přístrojů nabízí dlouholeté aplikační know-how pro kontrolu kvality fosilních paliv. 

> Zjistěte více

Číslo kyselosti a zásaditosti – důležité parametry kvality

Podobně jako je číslo zásaditosti (BN) souhrnný parametr pro alkalické sloučeniny, číslo kyselosti (AN) je měřítkem pro kyselé sloučeniny. Oba parametry jsou velmi důležité pro zajištění kvality oleje.

Potenciometrické titrace

Oba parametry se stanoví potenciometrickou titrací v nevodných rozpouštědlech nebo směsích rozpouštědel. Titrační stanovení může být zcela automatizované - od přidání rozpouštědel až k reprodukovatelnému čištění elektrody. Vzorky oleje mohou být naváženy plně automaticky před titrací. To zaručuje úplnou sledovatelnost
Podobně jako je číslo zásaditosti (BN) souhrnný parametr pro alkalické sloučeniny, číslo kyselosti (AN) je měřítkem pro kyselé sloučeniny. Oba parametry jsou velmi důležité pro zajištění kvality oleje.

Potenciometrické titrace
Oba parametry se stanoví potenciometrickou titrací v nevodných rozpouštědlech nebo směsích rozpouštědel. Titrační stanovení může být zcela automatizované - od přidání rozpouštědel až k reprodukovatelnému čištění elektrody. Vzorky oleje mohou být naváženy plně automaticky před titrací. To zaručuje úplnou sledovatelnost.
Sledování trendů v analýze oleje: číslo zásaditosti a číslo kyselosti (tabulka TAN_TBN_standards.doc)

Downloads

Fotometrické titrace v souladu s ASTM D 974

AN a BN může být také stanovena fotometrickou titrací s označením barevného bodu ekvivalence podle ASTM D 974. Pro tuto aplikaci Metrohm nabízí Optrodu, senzor se 100%-ní odolnstí proti rozpouštědlům, která má možnost automatizovat fotometrické titrace.


Related products

Rychlá termometrická titrace

Stanovení čísla kyselosti lze provést snadno a rychle v souladu s ASTM D8045 pomocí termometrické titrace. Použitím termometrické titrace se vyhnete potížím v souvislosti s údržbou elektrod. Kontaminace a matrice nemá žádný vliv na senzor. Funguje to i bez rehydratace. Ve srovnání s titrací potenciometrickou je termometrická titrace přibližně třikrát rychlejší a může být plně automatizována.

> Více informací o termometrické titraci (ASTM D8045)

> Více o přístroji Titrotherm a termometrické titraci

Solvotroda easyClean: kombinovaná pH skleněná elektroda, kterou lze snadno čistit i od silného znečištění.

Optroda: Senzor pro titraci s fotometrickým rozpoznáním koncového bodu.

Soubory ke stažení

Stanovení obsahu vody v ropných produktech

Voda se vyskytuje jako znečišťující látka téměř ve všech ropných produktech.

Snižuje vlastnosti lubrikantů, podporuje mikrobiální degradaci oleje, vede k tvorbě kalu v nádrži a podporuje korozi.

Proto je velmi důležité znát obsah vody v ropných produktech. Karl Fischer (KF) titrace patří díky své vynikající reprodukovatelnosti, přesnosti a snadnému použití mezi nejdůležitější metody stanovení obsahu vody a proto figuruje v mnoha mezinárodních normách. Při těchto stanoveních je obvykle využívána KF coulometrie vzhledem k nízkému obsahu vody v ropných produktech.

Soubory ke stažení

Water in liquid butane as per ASTM D7995

ASTM released a new norm in 2019 regarding the measurement of water in liquid butane with a gas sampler and coulometric Karl Fischer titration.

The 875 KF Gas Analyzer is one of the instruments that fully fulfills the requirements stated in the norm. Water in butane or propane can cause corrosion problems. Other malfunctions can also occur, such as icy valves. These problems can be actively avoided by accurately monitoring the water content of the liquid gas.

> Learn more about the 875 KF Gas Analyzer

Stanovení halogenidů a síry v palivech za pomocí spalovací iontové chromatografie (CIC- Combustion Ion Chromatography)

Nežádoucí účinky paliv obsahujících halogeny a síru

Spalováním paliv obsahujících síru dochází k znečištění ovzduší oxidem uhličitým. Vysoké koncentrace síry kromě toho negativně ovlivňují výkon motoru. Přítomnost korozivních halogenidů musí být stejně tak minimalizována, a to zejména s ohledem na proces rafinace.

IC Spalování

IC Spalování je plně automatizovaná metoda pro pyrohydrolytické stanovení individuálního halogenu a síry ve velkém množství ropných produktů, bez ohledu na to, zda jsou v kapalném, pevném nebo plynném skupenství. CIC vyniká z hlediska propustnosti vzorků, rozsahu měření, přesnosti i správnost.
 

Obrázek výše ukazuje metodu spalovací iontové chromatografie. Plynné produkty spalování, které opouští pec, jsou přiváděny do oxidačně absorpčního roztoku a detekovány jako sulfáty a halogenidy formou následné iontové chromatografie. 

Soubory ke stažení

Optimalizace rafinérského procesu pomocí NIRS

Jednoduchá mísení s NIRS

V průběhu procesu míchání se mísí různé destilační frakce ropy tak, aby byly připraveny dieselové nebo benzinové paliva v prodejní formě. Nejekonomičtějším je provádění v procesních systémech, které pracují on-line a můžou být automatizovány. Koncového bodu míšení je dosaženo, když jsou dosažené požadované specifikace paliv. Klíčové vlastnosti, které indikují průběh procesu míchání, jsou cetanové číslo pro vznětové směsi a jedno z oktanových čísel pro benzinové směsi. NIRS senzory umístěné přímo v procesu umožní celý proces kontrolovat a zajistit konečný produkt vysoké kvality. Další parametry lze sledovat paralelně.
 

Chcete-li třídit ropu a zemní plynu do různých petrochemických produktů, jsou zapotřebí složité procesy, z ropy destilací, krakováním a odsiřováním k reformování. Všechny tyto procesy mohou být kontrolovány pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) - zda mají předepsané vlastností nebo složení ropných produktů.

> Zjistěte více

Procesní obrázek výzkumné stanovování kontrolních parametrů Oktanového čísla (ON) a Reidova talku plynů při procesů míchání benzínu pomoc NIRS. Oba parametry mohou být sledovány souběžně přes kontrolní panel (černý/zelený výběr mezi dvěma trendovými křivkami).

Čtěte ví o aplikacích od Process Analytics

Soubory ke stažení

Další aplikace

Koroze

V petrochemickém a biopalivářském průmyslu je koroze častým problémem který ohrožuje jak obsluhu, tak i stroje a způsobuje značné zvýšení výrobních nákladů. Bylo publikováno, že koroze potrubí v USA si každoročně vyžádá až 20 milionu dolarů. Metrohm Autolab nabízí kompletní produktové portfolio pro výzkum korozivním vlastností matriálů jak pro základní tak i aplikovaný výzkum.

Application Finder

Testimonial: CEPSA Výzkumné centrum

"„Po více jak 30 let má naše společnost vybavení Metrohm, jako například titrátory pro stanovení surfaktantů v detergentech a bromové číslo v olefinech jak i oxidační stabilitu v MEŘO (FAME) v naftových olejích. Jsou to všechno velmi užitečné a spolehlivé přístroje.“"

CEPSA je španělské energetická společnost ze sektoru olejů a paliv. Využívají velké množství přístrojů Metrohm pro charakterizaci olejů a paliv.