Når HPLC fejler: frigør potentialet ved ionkromatografi

Har du nogensinde forsøgt at måle ioniske analytter eller organiske syrer med HPLC? Held og lykke!

HPLC’s kapacititet er meget begrænset når det kommer til analyser af fx standard anioner, kationer, organiske syrer og sukker i vand og forskellige fødevarer. Ved sådanne analyser er det bedre at bruge ionkromatografi (IC).

Hvorfor? IC kan separere flere ioner og bestemme dem ved brug af en konduktivitetsmåler. Da kemisk suppression sænker baggrundskonduktiviteten, er følsomhed ikke et problem, hvilket gør IC anvendelig til spor- og ultra spor- målinger. 

Fordele ved ionkromatografi fra Metrohm

  • Stort set ingen påvirkning fra prøvematrixen på separationen

  • Metalfrit PEEK baseret system

  • Organiske opløsningsmidler er ikke nødvendige i den mobile fase

  • Stor kalibreringsrækkevidde: målinger af prøver med koncentrationer fra procenter ned til ng/L

  • Mulighed for fuldt automatiseret Inline prøveforberedelse
  • Udvalg af en række forskellige kolonnematerialer og –dimensioner til specifikke udfordringer
  • Nem forberedelse og afskaffelse af mobil fase og andre opløsninger

Vil du vide mere? Download vores White Paper

Klik nedenfor for at få din personlige kopi af vores White Paper "When HPLC fails: IC in food, water, and pharmaceutical analysis" og lær alt, der er at vide om mulighederne for ionkromatografi med suppression.

Dette White Paper giver dig information om forskellene på HPLC og IC, fordelene ved suppression i IC og typiske IC applikationer, der ikke kan gøres med HPLC.

Download White Paper

Metrohm Suppressor Modul: Hvorfor det sparer penge

Det patenterede Metrohm Suppressor Modul, eller forkortet MSM, består af en lille rotor, der indeholder tre hylstre med ionbytterharpiks (se video). Mens det første hylster bruges til suppression, udføres regenerering på det andet hylster og samtidig renses det tredje hylster. Takket være dette system har du altid et frisk hylster klar til nye prøver – der er ingen spildtid.

Da vores MSM er selvgenererende skal den ikke udskiftes hver gang. Den anione MSM kommer med 10 års garanti. Du kan derfor regne med mange års præcis ydeevne for dit IC-system.