Når HPLC fejler: frigør potentialet ved ionkromatografi

Har du nogensinde forsøgt at måle ioniske analytter eller organiske syrer med HPLC? Held og lykke!

HPLC’s kapacititet er meget begrænset når det kommer til analyser af fx standard anioner, kationer, organiske syrer og sukker i vand og forskellige fødevarer. Ved sådanne analyser er det bedre at bruge ionkromatografi (IC).

Hvorfor? IC kan separere flere ioner og bestemme dem ved brug af en konduktivitetsmåler. Da kemisk suppression sænker baggrundskonduktiviteten, er følsomhed ikke et problem, hvilket gør IC anvendelig til spor- og ultra spor- målinger. 

Fordele ved ionkromatografi fra Metrohm

  • Stort set ingen påvirkning fra prøvematrixen på separationen

  • Metalfrit PEEK baseret system

  • Organiske opløsningsmidler er ikke nødvendige i den mobile fase

  • Stor kalibreringsrækkevidde: målinger af prøver med koncentrationer fra procenter ned til ng/L

  • Mulighed for fuldt automatiseret Inline prøveforberedelse
  • Udvalg af en række forskellige kolonnematerialer og –dimensioner til specifikke udfordringer
  • Nem forberedelse og afskaffelse af mobil fase og andre opløsninger

Vil du vide mere? Download vores White Paper

Klik nedenfor for at få din personlige kopi af vores White Paper "When HPLC fails: IC in food, water, and pharmaceutical analysis" og lær alt, der er at vide om mulighederne for ionkromatografi med suppression.

Dette White Paper giver dig information om forskellene på HPLC og IC, fordelene ved suppression i IC og typiske IC applikationer, der ikke kan gøres med HPLC.

Download White Paper

Metrohm Suppressor Module: Why it saves money

The patented Metrohm Suppressor Module, or MSM for short, consists of a small rotor containing three cartridges filled with ion exchanger resin (see video). While the first cartridge is used for suppression, a regeneration step is performed on the second cartridge. Meanwhile, the third cartridge undergoes a rinsing step. Thanks to the three-cartridge system, a freshly regenerated cartridge is always available for every new sample – there is no idle time.

Because it is self-regenerating, our MSM is not a consumable that needs to be replaced. The anion MSM comes with a 10-year warranty. You can therefore rely on long years of accurate performance for your IC system.