Tuotteet

 • Titraus

  Innovatiiviset laitteet ja systeemit ja tarvikkeet kaikenlaisten titrauksien vaatimuksiin
  Lisää tietoa
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Karl Fischer titraus

  Kattava valikoima laitteita ja tarvikkeita vesipitoisuuden määrittämiseen nesteistä, kiinteistä aineista ja kaasuista
  Lisää tietoa
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Ionikromatografia

  Ionikromatografit rutiini- ja tutkimussovelluksiin: helposti muokattava, luotettava ja helppokäyttöinen
  Lisää tietoa
 • 914 pH/konduktometer

  pH/ionit & johtokyky

  Korkean mittauskyvyn omaavat laitteet pH-, ORP-, ioni-, johtokyky-, TDS-, saliniteetti-ja lämpötilamittauksiin laboratoriossa ja kentällä
  Lisää tietoa
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Spektroskopia

  NIR ja RAMAN spektrometrit laboratorioanalyyseihin, kenttätyöskentelyyn ja prosessiin
  Lisää tietoa
 • Polarograf 797 VA Computance

  Voltammetria

  Laitteet metallien hiukkasmäärityksiin ja muiden sähkökemiallisesti aktiivisten aineiden mittauksiin voltammetrilla tai polarografilla
  Lisää tietoa
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Prossesianalysaattorit

  Prosessianalysaattorit eri teollisuuden alojen inline, online ja atline analyyseihin kuten petrokemia, peittaus, metalli, paperi ja sellu, kaivos ja vesi
  Lisää tietoa
 • Autolab Multi Potentiostat

  Sähkökemia

  Potentiostaatit/galvanostaatit, modulaariset lisäosat, ohjelmisto ja tarvikkeet sähkökemialliseen tutkimukseen
  Lisää tietoa
 • 892 Professional Rancimat

  Stabilisuusmittaukset

  Laitteistot hapetusstabiilisuuden määrittämiseen biodieseleistä, luonnonn öljyistä ja rasvoista, rasvjoa sisältävistä ruoka-aineista sekä PVC:n termostabilisuuden mittaamiseen
  Lisää tietoa
 • Liuosten käsittely

  Ratkaisut tarkkaan manuaaliseen tai automaattiseen liuosten käsittelyyn: annostelu, pipetointi, siirto, laimennus
  Lisää tietoa
 • Metrohm príslušenstvo

  Tarvikkeet

  Anturit, elektrodit, IC kolonnit, lasitarvikkeet, letkut ja muut tarvikkeet Metrohmin laitteisiin
  Lisää tietoa