Suuremmat näytemäärät, paremmat tulokset – automaattinen ionikromatografia

Automaattisen ionikromatografian hyödyt ovat ilmeisiä:

Lisätään näytteiden määrää parantaen samalla toistettavuutta ja näin ollen tulosten laatua. Vähemmän analyysiin kohdistuvaa aikaa tarkoittaa pienempiä kustannuksia ja siten suurempia voittoja yrityksesi toiminnasta.

Riippumatta näytteiden määrästä ja kaikesta valmistelevasta käsittelystä tarjoamme automaattisen ratkaisun tarpeidesi mukaiseksi.

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Avainominaisuudet

  • Itsenäiset analyysit suuristakin näytejonoista 24/7
  • Enemmän näytteitä ja alhaisemmat kustannukset analyysia kohden
  • Tulosten luotettavuus ja parempi tarkkuus
  • Monikanavainen käyttö: anionien ja kationien analysointi yhdellä autosamplerilla
  • Yhden tai useamman Metrohmin sisäisen näytteenottotekniikan integrointi

Automatiikka suurillekin näytemäärille

Metrohmin ratkaisu automaattiselle ionikromatografialle on todella kattava. 

Kapasiteettialue on muutamasta näytteestä helposti yli 200 näytteeseen ja näytemääristä muutamasta mikrolitrasta jopa puoleen litraan. Kaikenmuotoiset näyteastiat ovat mahdollisia toteuttaa. 

Mikäli tarvitset räätälöidyn ratkaisun juuri tietynmallisille näyteastioille, niin suunnittelemme ja valmistamme oman näytetelineen juuri sinulle.

Automaattinen Metrohm Inline Näytteen Käsittely (MISP)

Metrohm Inline Näytteen Käsittely-tekniikat laajentavat merkittävästi automatisoidun ionikromatografian aluetta. 

Tekniikat, kuten Inline Ultrasuodatus, Inline Laimennos, Inline Dialyysi, ja muut automaatiset näytteenkäsittelyt myös kaikkein haastavimmille matriiseille (esimerkiksi nesteille, viskooseille, kiinteille ja kaasumaisille näytteille).

Lue lisää MISP tekniikoista!


Rajattomat kokoonpanomahdollisuudet 

Metrohmilla on käytännössä rajattomat mahdollisuudet nesteen käsittelyyn ja älykkääseen injektointiin, jotta haastavinkin näyte saadaan nesteeksi ja käsiteltyä valmiiksi injektoinnille. Mitä kokoonpanoja tarvitaankaan, kuten esimerkiksi pumppuja, neuloja, taikka Dosinoja, taikka tarvitseeko näyte jäähdytystä taikka mitä tahansa älykästä injektointitekniikkaa, Metrohm luo automaatioon tarpeitasi vastaavan ratkaisun.

Opi lisää kokoonpanomahdollisuuksista Professional IC Variolle ja Compact IC Flexille!

Älykkäät injektointitekniikat laajemmille mittausalueille

Automatisoidulla Metrohm ionikromatografialla voit käyttää mitä tahansa älykästä injektointitekniikkaa: full-loop, internal-loop, Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT), ja Metrohm intelligent Pick-up Injection Technique (MiPuT).

"MiPT" Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique esimerkiksi käyttää vaihtelevaa injektointitilavuutta takaamaan näytteen laajan mittausalueen. Tämä tarkoittaa sitä, että näytteet voidaan analysoida jopa 10 ug/l - 100 mg/l välillä, ainoastaan yhdellä kalibroinnilla!


Automaattiset multikanava-analyysit: anionit ja kationit yhdellä samplerilla

Voit analysoida anioneita ja kationeita rinnakkain Metrohm ionikromatografialaitteella yhdellä autosampelerilla suorituskyvyn lisäämiseksi. 

Sinun on mahdollista analysoida näytteitä mistä tahansa matriisista keskeytyksettä 24/7, riippuen automaatiojärjestelmän tasosta. 

Automaattinen kalibrointi – asiat voidaan tehdä niin helpoiksi!

Näytteiden lisäksi myös standardit voidaan laimentaa automaattisesti. Metrohm tarjoaa mahdollisuuden automaattiseen kalibrointiin, sinun tulee valmistaa vain yksi ainoa multi-ionistandardi. Järjestelmä injektoi tästä standardista erilaisilla laimennoskertoimilla tai injektointimäärillä tehden monipistekalibroinnin. 
  • Automaattinen kalibrointi: Sinun tarvitsee valmistaa vain yksi ainoa multi-ionistandardi 
  • IC järjestelmän automatiikkaan kuuluu Metrohm Inline Laimennos, Metrohm älykäs Partial Loop tai Pick-up Injektio Tekniikka, kuten myös kaikki Inline Esikäsittelyt, Inline Matriisin Käsittely ja Inline Neutralointi.
  • Erinomainen joustavuus: yksi metodi kaikille laimennoskertoimille tai injektointimäärille. 
  • Näytteen konsentraatio voidaan analysoida luotettavasti automaattisella kalibroinnilla. 

Ladattavat