Kattava valikoima detektoreita

IC Detection

Sovelluksesta riippuen voit käyttää mitä tahansa detektointimenetelmää Metrohm IC -järjestelmän kanssa. 

Tämä auttaa sinua ratkaisemaan jopa haastavimmat analyyttiset tehtävät. Voit käyttää jopa paria eri detektoria sarjassa, mikäli sovellus sitä vaatii. Lisäksi Metrohm-ionikromatografialaitteet voivat olla liitettynä MS:n ja ICP/MS-detektorien kanssa lähes minkä tahansa tuotemerkin kanssa.

Olkoon se johtokyky-, UV / VIS-, tai amperometrinen detektori - jokaisella detektointimenetelmällä on erityiset edut selektiivisyydessä ja herkkyydessä.

Johtokykydetektori – standardi detektointimenelmä ionikromatografiassa

Sähkönjohtavuusdetektointi on yleisin detektointimenetelmä ionikromatografiassa.

Sitä käytetään havaitsemaan laajaa valikoimaa analyytteja, jotka vaihtelevat anioneista kationeihin ja amiineihin. Metrohm-johtokykydetektori "näkee" kaikki ioniset komponentit, joten se on yleisimmin käytetty detektori.


UV/VIS detektori – UV-aktiivisten aineiden määrityksiin

UV / VIS-detektori mahdollistaa välittömän määrityksen aineille, jotka absorboivat valoa ultraviolettisäteilyn tai näkyvän valon alueen sisällä.

Tyypillisesti UV/VIS-detektorilla määritetyt analyytit vaihtelevat typestä ja rikkiyhdisteistä halogeeneihin, orgaanisiin aineisiin ym.

Yhdistettynä post column-reaktoriin UV / VIS-detektori mahdollistaa lukuisten ionien, kuten kromaatin, bromaatin ja siirtymämetallien tunnistamisen erittäin alhaisissa pitoisuuksissa.


Amperometrinen detektori – elektroaktiivisten yhdisteiden analysointiin

Amperometrinendetektori on vaihtoehto johtokyky- ja UV / VIS-detektoreille.

Sitä käytetään pääasiassa elektroaktiivisten, esimerkiksi hapettuvien tai pelkistyvien yhdisteiden, määrittämiseen.

Amperometrisen detektoinnin tyypilliset sovellutukset ovat kaikenlaiset sokerit ja sokerialkoholit sekä monet anionit (esim. syanidi, sulfidi, jodidi, bromidi), kationit (esim. amiinit, aromaattiset aminohapot) ja orgaaniset aineet, kuten fenolit, katekoliamiinit, vitamiinit, ...