Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) vaikeille näytematriiseille

Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) laittaa pisteen manuaaliselle näytteenkäsittelylle ionikromatografiassa.

MISP tarkoittaa Metrohmin kehittämiä näytteenkäsittelymenetelmiä, jotka mahdollistavat täyden automatiikan myös kaikkein haastavammille näytteille.

Analysoitavien näytemäärien lisäämisen lisäksi voit parantaa tuloksiesi tarkkuutta ja toistettavuutta.

MISP with operator

Avainominaisuudet

 • Täysin automatisoitu Inline näytteenkäsittely nesteille, viskooseille, kiinteille ja kaasumaisille näytteille.
 • Pidentää kolonnin elinikää.
 • Lyhentää analysointiaikoja merkittävästi.
 • Poistaa manuaaliset kohdat: parempi toistettavuus, alhaisempi kontaminaatioriski.
 • Parantaa tulosten tarkkuutta ja luotettavuutta.
 • Mahdollistaa ultratrace-analyysit.

940 Professional IC Vario systems (65)

Metrohm Inline Ultrasuodatus – unohda ruiskusuodattimet!

Inline Ultrasuodatus poistaa välittömästi kaikki hiukkaset näytteestä suodattamalla. Tämän tuloksena kolonni on suojattu likaantumiselta ja sen käyttöikä on pidentynyt huomattavasti.
 • Täysin automatisoitu suodatus (0,2 μm) näytteensyötön aikana
 • Jopa yli 100 näytettä yhdellä suodattimella, sillä näytteestä näytteeseen kulkeutuvien hiukkasten määrä on häviävän pieni (<0,1%)
 • Kustannussäästöratkaisu rutiinianalyyseihin

Downloads

Suoraviivainen partikkeleiden, öljyjen ja kolloidien poisto – Metrohm Inline Dialyysi

Metrohm Inline Dialyysi ei poista analysointia varten ainoastaan hiukkasia näytteestä, vaan myös öljyn ja kolloidit.

Näytteet jotka sisältävät rasvoja ja proteiineja (esim. maitotuotteet), tai kehon nesteitä ja voimakkaasti saastunut jätevesi voidaan luotettavasti analysoida vahingoittamatta kolonnia tai supressoria.


Metrohm Inline Laimennus – jätä pipetti laatikkoon!

Inline Laimennus tarkoittaa, että sinun tarvitsee vain asettaa näytteet näytekiekkoon. Laite tekee automaattisen laimennuksen näytteelle, ennalta määritettyjen rajojen ja pitoisuuksien mukaisesti, laskien optimaalisen laimennuskertoimen. Tulokset ovat näin aina luotettavia, sillä ne osuvat kalibrointialueeseen.
 • Automaattinen näytteenlaimennus näytteenoton aikana
 • Ainutlaatuinen laimennusjärjestelmä perustuu laitteiston loogisiin päätöksiin analyyseille optimaalisella laimennuskertoimella
 • Tarkat ja luotettavat tulokset, riippumatta alkuperäisestä näytepitoisuudesta

Downloads

Injektiotilavuuden säätäminen – Metrohm älykäs Partial Loop Injektio

Metrohmin älykäs Partial Loop Injection (MiPT) säätää automaattisesti injektiotilavuuden konsentraation näytteessä.
Tämä tekniikka myöskin varmistaa, että tulokset ovat aina kalibrointialueella.


Minimoi näytevoluumit – Metrohm älykäs Pick-up Injektio

Metrohmin älykäs Pick-up Injection (MiPuT) soveltuu erinomaisesti niinkin pienille näytemäärille kuin muutama µL.

Näytehävikkiä ei synny, ainoastaan pieni määrä näytettä tarvitaan injektioon.


Polaariton orgaaninen faasi vedelle – Metrohm Inline Extraction

Metrohm Inline Extraction siirtää vesiliukoisia komponentteja ei-polaarisesta orgaanisesta faasista vesifaasiin seuraavalle injektiolle (Inline Dialyysin jälkeen).

Kationianalyysit biodiesel-määrityksissä on yksi esimerkki sovelluksista.

ProfIC Vario 7 An

Eroon varauksettomasta matriisista – Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohm Inline Matrix Elimination mahdollistaa ionisten analyyttien erottamisen varauksettomasta matriisista ilman näytteenesikäsittelypatruunaa (SPE).

Ionianalyysi orgaanisissa liuottimissa on yksi esimerkki sovelluksista.


Trace-analytiikasta jopa ng/L alueelle – Metrohm Inline Preconcentration

Metrohm Inline Preconcentration käyttää esikonsentrointikolonnia näyteloopin sijasta. Näyte johdetaan esikonsentrointikolonnin läpi, oleelliset ionit säilyvät, ja kertyneet ionit eluoidaan erotuskolonniin.

Metrohm Inline Preconcentration soveltuu erinomaisesti määritystason alas saamiseen jopa ng/l konsentraatioalueelle.

Kalibrointi ultra-trace analytiikkaan – Metrohm Inline Calibration

Metrohm Inline Kalibrointi mahdollistaa minkä tahansa standardin kalibroinnin ng/l-alueelle yhtä standardiliuosta µg/l-tasolta käyttäen.

Tämä mahdollistaa tarkat ja luotettavat mittaukset myös pienille ng/l-pitoisuuksille.

pH sopivaksi – Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Neutralointi säätää näytteiden pH:n anionanalyysien häiriöiden estämiseksi. 

Kun yhdistetään Inline Preconcentration- ja Inline Neutralization –menetelmät, niin trace anionianalytiikka on mahdollista. pH:n säätämisen oikeaksi myös pidentää kolonnin käyttöikää.


Inline näytteenkäsittely aerosoleille – Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS on näytteenkäsittelymoduuli, joka kerää näytteen aerosolihiukkaset ilmavirrasta ja tuo ne vesifaasiin.

Sen jälkeen, vesiliukoiset ionit (anionit ja kationit) voidaan analysoida kaksikanavaisella ionikromatografialla.

Lue lisää PILS:stä ja ilmanlaadun seurannasta täältä!

Kaasumaisten näytteiden valmistus – Monitor for Aerosols and Gases (MARGA)

Aerosolihiukkasten lisäksi MARGA kerää ilmasta myös ioniset kuormitukset kaasusta ja tuo ne vesifaasiin analysoitavaksi kaksikanavaisella ionikromatografialla.

MARGA on suunniteltu jatkuvaan, täysin automatisoituun menetelmään kentällä. Lue lisää MARGA:sta täältä.

Palavien näytteiden valmistus pyrohydrolyysillä – Combustion ionikromatografialla (CIC)

CIC –menetelmässä näytteet hajotetaan pyrohydrolyysillä uuniyksikössä. Tuloksena kaasumaiset yhdisteet johdetaan absorptioliuokseen, joka siirretään Metrohm ionikromatografille analysoitavaksi.

CIC on suositeltu metodi useiden halogeenien ja rikin määrittämiseen erilaisista matriiseista, kuten esimerkiksi kiinteistä aineista, viskooseista, nesteistä tai kaasumaisista näytteistä.

Lisätietoja CIC:stä täältä.

Kiinteiden näytteiden valmistus – se on suoraviivaista 815 robotti Solipre LC:n kanssa

815 Robotic Soliprep homogenisoi, uuttaa, laimentaa ja suodattaa kaikki kiinteät näytteet myöhempää analysointia varten, kuten esimerkiksi ionikromatografille tai tarvittaessa HPLC:lle.

Ladattavat