OMNIS – Karl Fischer titraus on nyt helpompaa ja turvallisempaa kuin koskaan

Metrohm on uudistanut volumetrista Karl Fischer titrausta: tutustu OMNIKSEEN.

OMNIS on Metrohmin uusi, täysin integroitu ratkaisu volymetiseen Karl Fischer vesipitoisuus titraukseen. Vesipitoisuuden määrittäminen näytteistä ei ole koskaan ollut näin kätevää, turvallista ja helppoa.

  • Turvallinen: Kaikki kemikaalit käsitellään suljetussa ympäristössä, ilman kontaktia reagensseihin.
  • Helppo: Vedenpitoisuusmääritys alkaa automaattisesti näytteensyötön jälkeen
  • Kätevä: Karl Fischer reagenssi lisätään ja poistetaan automaattisesti
  • Nopea: helppo ja nopea näytteen käsittely OMNIS Karl Fischer laitteella

Hydranal™ Smart Reagents for OMNIS KF

Automated data transfer, end-to-end traceability, reduced chemical contact. Learn how Hydranal™ reagents make your work faster, better, and safer.
Learn more …

OMNIS meets Cubis® II

Get superior performance and reliability thanks the integration of the Cubis® II lab balance from Sartorius in the OMNIS platform.
Learn more …

Turvallinen KF titraus OMNIKSELLA

OMNIKSELLA Karl Fischer titraus on turvallisempaa kuin koskaan. Kontaktia myrkylliseen reagenssiin ja liuottimiin ei ole. 

• Ei kontaktia reagenssiin vaihdon aikana 3S Liquid Adapterin ansiosta
• Kaikki reagenssi käsitellään suljetussa ympäristössä
• Käytetty reagenssi hävitetään automaattisesti
• Automaattinen titraus astian täyttö ja tyhjennys


OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
  • Lisää turvallisesta titrauksesta

Helppo KF titraus OMNIKSELLA

OMNIS tekee volumetrisesta vesipitoisuusmäärityksestä helpompaa kuin koskaan. Järjestelmä huolehtii monista työtehtävistä, jotka olet tottunut tekemään manuaalisesti:

• Aloittaa titrauksen automaattisesti
• Näyte hävitetään automaattisesti mittauksen päätyttyä
• Mittausastia on automaattisesti valmis seuraavaa mittausta varten

Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
  • Lisää helposta titrauksesta

Nopea KF titraus OMNIKSELLA

Poista kansi – titraa – sulje – toista – kaikki automaattisesti


Tehosta työtäsi laboratoriossa OMNIS automaation avulla. Karl Fischer titraattoriin liitetyn OMNIS näyterobotin lisäavulla järjestelmä on lähes 100 % automaattinen – lisäät vain näytteitä ja käynnistät. Järjestelmä tekee analyysin automaattisesti, sisältäen näyteastioiden avaamiset ja sulkemiset. 

• Helppo ja nopea näytteen valmistelu (ajansäästöä jopa 25 %)
• Näytteet on suojattu ympäristövaikutuksilta
• Automaattinen KF Dis-Cover kannen käsittely
• Rinnakkain työskentelevät titraustornit (40 % nopeampaa kuin yksitellen titraaminen)

  • Lisää nopeasta titrauksesta

Ja tässä lisää: OMNIS analyysialustan kohokohtia

Käyttäjäystävällinen: OMNIS ohjelmisto

OMNIS toimii innovatiivisella ja intuitiivisella ohjelmistolla. Ohjelmisto tukee käyttäjää antamalla ohjeita ja sillä on sisäänrakennettu info, järjestelmän tarkastukset ja status indikaattorit. 

Lue lisää ohjelmistosta

Laajenna järjestelmääsi: Lisää moduuleita ja toimintoja

Voit laajentaa OMNISTA tarvittaessa. Voit aloittaa yksittäisestä titrauksesta ja lisätä annostelumoduulin, titraus moduulin tai näyterobotin jälkikäteen.

Lue lisää modulaarisuudesta

Lisää näytteitä? Lisää laitteita

Voit aloittaa yhdellä OMNIS näyterobotilla ja lisätä siihen titrauspaikkoja tarpeen tullen lisätäksesi suoritustehoa. Neljällä yhtäaikaisesti työskentelevällä titraus paikalla säästät jopa 60 % enemmän aikaa verrattuna yhteen kerrallaan toimivaan titrauspaikkaan nähden.

Lue lisää automaatiosta
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Lataukset

Mitä on volumetrinen Karl Fischer titraus?

Karl Fischer titraus on menetelmä kosteuden mittaamiselle nestemäisistä näytteistä. Toisin kuin esim. kuivausuunit tai infrapunalamput, Karl Fischer titraus määrittää näytteen todellisen vesipitoisuuden, kun muut sen sijaan vain komponentit, jotka haihtuvat vedestä lämmön vaikutuksesta.

Yksi tärkeimmistä  Karl Fisher titrauksedn eduista on mittausaika. Mittaus kestää vain muutaman minuutin. 

Karl Fischer titraus on vakiintunut ja laajalti käytetty analyyttinen menetelmä. Sitä käytetään vertailumenetelmänä monissa kansallisissa ja kansainvälisissä standardeissa kaikilla aloilla.