Stabiliteettimittaus

Näytteen vanhenemiskäyttäytymistä on mahdotonta arvioida yhden hetken tilanteesta.

Sen vuoksi Metrohm tarjoaa stabiliteettimittauslaitteen, joka mahdollistaa nopeutetun vanhenemistestin luonnollisille öljyille, rasvoille, rasvaa sisältäville ruoille ja kosmetiikalle, biodiesel öljylle sekä klooria sisältäville polymeereille kuten PVC. Näytteissä tapahtuvat hajoamisreaktiot – toisin sanoen niiden hajoaminen hapettumisen tai termisen hajoamisen avulla – on toistettu korkeammissa lämpötiloissa ja sen vuoksi oleellisesti nopeuttanut prosessia.

Prosessissa mitataan induktioaikaa, tai toiselta nimeltään hapettumisen stabiilisuusindeksiä (OSI) – tai polymeerien tapauksessa stabiiliusaikaa. Alla näet Metrohmin edistyksellisen laitteen yllä mainituille näytetyypeille. Nämä kaikki järjestelmät ovat yhteensopivia kansallisten ja kansainvälisten stabiliteettimittausten standardien kanssa.
StabNet ohjelmisto

Helppokäyttöinen stabiliteettimittausohjelmisto laiteohjaukseen, tiedonkeruuseen, tulosten laskentaan ja tiedon hallintaan.

Lue lisää...

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service."

Nakul Ketkeaw, vice
president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand