Analyse av kjemikalier

Kjemisk industri

Kjemibransjen er et kjerneområde i den globale økonomien, og kanskje den moderne sivilisasjon. Det er neppe noe industrielt produsert vare som i dag hadde eksistert uten kjemisk industri. Det var ikke før i det nittende århundre at kjemiindustrien og forskningen hadde en sterk utvikling. Innen organisk kjemi er oppdagelsen av Wøhlers ureasyntese et eksempel på denne utviklingen.

Innen noen få tiår ble uttallige viktige industriprosesser utviklet. Produksjonen av høyteknologiske kjemikalier og produkter fordrer sikre og påliteliglige analyseløsninger. Les mer om hva Metrohm tilbyr av instrumenter og analyseløsninger innen kjemisk industri.

Basiskjemikalier

Basis- og råvarekjemikalier er kjemiske substanser som ofte produseres i storskala. De betegnes som uorganisk og organiske forbindelser. Mens de uorganiske forbindelsene (syrer, baser, salter osv.) hovedsakelig er produsert fra mineraler, og som spiller en viktig rolle i nesten alle industriprosesser, har de organiske industrikjemikaliene oftest sitt utspring i petroleumsprodukter, kull og naturgass. De omvandles til enkle byggesteiner for videre produksjon av et utall mellomprodukter. Uansett hvilke kjemiske forbindelser som skal analysere, tilbyr vi den optimale instrumentering, metodikk og know-how.

Les mer

Løsningsmiddler og fargestoff

Løsningsmiddel forekommer i de fleste kjemiske synteser. De fungerer som en viktig bestanddel i varme- og massetransporter, samt at de bidrar til optimal separasjon og kjemisk rensing i prosessen. De er også et viktig verktøy innen overflatebelegging og pigmentering. Den komplekse sammensetningen av fargestoffene eller suspensjonene krever robuste og sikre analysemetoder. Analytisk kjemi er Metrohms spesialfelt. Vi tilbyr et bredt utvalg av analytisketeknikker for kvalitetskontroll.

Les mer om analyse av løsningsmiddler Les mer om analyse av fargestoff

Analyse i fabrikken

I fabrikken er høy sikkerhet, optimal produksjonshastighet, høy kvalitet på produktet og lave driftskostnader essensielle parametre. For å oppnå dette kreves en omfattende prosesskontroll med bruk online analyse direkte i prosessen. Analysen må ofte utføres i eksplosjonsutsatte miljø, eller i omgivelser med høy forekomst av støv eller etsende materialer.

Våre robuste prosessanalysatorer er bygget for disse miljøene. De analyserer kontinuerlig 24/7, viktige kjemiske parameter som er avgjørende for å oppnå en optimal produksjon av alle typer kjemiske produkter. Analysatorene brukes også i renseanlegg for analyse av avløpsvann.

Les mer