Energi og kraftverk

Energi- og kraftverkanalyser

Med en stadig økende befolkning, ca. 80 millioner hvert år, skapes det et stort behov for kraft. I følge det internasjonale energibyrået (IEA), vil det globale kraftbehovet øke med rundt 65% innen år 2035. En hoveddel av kraftbehovet vil fortsatt komme fra fossilt brensel og kjernekraftverk. Fornybare energikilder som solcellepaneler (PV), vil være en annen ryggrad i vår energiforsyning. Å sette fornybar energi i effektiv produksjon krever videreutvikling av kondensatorer, batterier og brenselsceller.

For at disse teknologiene skal kunne fungere med maksimal effekt, må den totale produksjonen i et kraftverk være optimal. Det kan være overvåkingen av vannkvaliteten i kraftverket, våtkjemiske behandlinger av solcellepaneler, samt batterielektrolytter eller elektrokjemiske målinger av energilagringsenheter. Metrohm tilbyr et bredt spekter av laboratorieinstrumenter med tilhørende metodikk for kjemisk analyse i nevnte prosesser.

Analyser i kraftverk

Hoveddelen av strøm blir generert fra fossilt brennstoff og kjernekraftverk. Teknologien som benyttes til denne kraftproduksjonen involverer vanndamp som driver turbiner. De ekstreme forholdene i reaktorene bidrar til korrosjon, som reduserer kraftverkets effektivitet, forårsaker nedetid, og kan redusere kraftverkets sikkerhet. På grunn av dette er overvåking av vannkjemien i kraftverk meget viktig.
Les mer om utfordringene kraftverk står overfor, og hvilke løsninger Metrohm kan tilby:

Analyse av korrosjon Vannkjemi for to strømkretser Vannkjemi for tre strømkretser

Solceller

Solcellepanel(PV) eller solceller konverterer lysenergie direkte om til elektrisitet. Vanlige solcellematerialer består av monokrystallin eller polykrystallin- silikon, tynnfilm solceller, eller tredje generasjons flerlagsceller.

Ved siden helintegrert badeanalyse for krystallinsilikon, tynnfilm (CIS/CIGS,CdTe, a-Si) og andre celletyper, tilbyr vi «real- time» metoder for å kontrollere etsehastighet og overflateegenskaper. Vi tilbyr også instrumenter og metoder for enkel analyse av elektrokjemisk prosesser i lysfølsomt fargestoff og i alle andre solceller.

Solceller

Energilagring

Det er sjelden samsvar mellom det totale kraftbehovet og den reelle leveransen av kraft. Spesielt fornybar energi kan ikke lagres på en effektiv måte og tilgangen av denne energien blir derfor ikke optimal. Lagring av elektrokjemisk, kjemisk og elektrisk energi (EES lagringssystemer) - hovedsakelig batterier, superkondensatorer og brenselsceller er lovende hjelpemidler for å kunne balansere tilgjengelighet opp mot behov.

Metrohms hovedprodukt er utvikling og produksjon av laboratorieinstrumenter og metodikk innen elektrokjemi. Forskere verden over bruker vår teknologi innen produksjon, karakterisering og utvikling av materialer og celler. 

Energilagring og omforming