Miljøanalyser

Miljøanalyse

Med dagens miljøutfordringer kreves det at det foreligger internasjonale aksepterte standarder med vel definerte analysemetoder. Metrohms instrumenter og applikasjoner oppfyller de fleste internasjonale standarder.

Utslipp av kjemiske forbindelser til miljøet forekommer i vann, jord (sediment) og luft. Bare når vi kjenner type og mengde av disse forurensningene, kan vi beskytte miljøet.

Luft

Luft er en heterogen blanding av findispergerte, faste eller flytende partikler i en gass (luft). Prøvetaking inkluderer både teknikker for filtrering og kontinuerlige analysemetoder. Med filtrering blir analysene manuelt samlet og deretter analysert på laboratoriet. Ved kontinuerlig analyse foregår prøveprepareringen (oppsamling av gassfraksjon) automatisk, og analysen utføres on-line ved aktuelt prøvepunkt.

Les mer

Jord og sediment

Prøveopparbeidelse er nøkkelen til nøyaktige og presise jordanalyser. Vi tilbyr deg et stort antall prøveprepareringsteknikker og analysemetoden for ulike jord- og sedimenttyper.

Les mer

Vann

Mange av de ca. 100,000 forbindelsene produsert i storindustriell skala ender opp i våre vannforsyninger. En rekke forskrifter og standarder beskytter våre vannressurser.

I takt med overholdelse av regelverk kan vi tilby korrekt instrumentering med tilhørende applikasjon og metoder for alle typer vannanalyser.

Les mer