Ny ASTM D8045: Syretallsbestemmelse i råolje

Det har nå kommet en ny ASTM-metode som beskriver måling av TAN i råolje og petroleumsprodukter ved hjelp av termotitrering.

Syreinnholdet er en viktig kvalitetsparameter i handelen med råolje og har inntil nå blitt bestemt med potensiometrisk titrering (i henhold til ASTM D664). På grunn av prøvematriksen har denne metoden noen ulemper som krever mye tid, vedlikehold og behandling av elektroden

Med den nye termometriske metoden kan du oppnå mer reproduserbare resultater raskere og enklere enn før, både i laboratoriet og i prosessen.

Petroleum quality testing with ASTM D8045

Hvorfor satse på termotitrering?

 • Robust:

  Oljematriksen interfererer ikke med målingen.

 • Rask:

  Analysen tar en tredjedel av tiden (sammenliknet med potensiometrisk titrering).
 • Enkel:

  Sensoren krever ikke vedlikehold eller kondisjonering
 • Rimelig:

  Mindre kjemikalieforbruk pr. prøve.

Beregn din besparelse!

Prøvemengde på labben

Kostanden påløsningsmidler

D664 trenger 120 mL løsningsmiddel pr. prøve.
D8045 trenger 30 mL løsningsmiddel pr. prøve

Din besparelse med ASTM D8045

%

Potensiometrisk versus termometrisk titrering


ASTM D664
med  potensiometrisk titrering
ASTM D8045
med termometrisk titrering
Volum av løsemiddel pr. prøve
125 mL
30–35 mL
Kondisjonering av elektrode
3–5 min
Ikke nødvendig
Oppbevaring av elektrode
LiCl in ethanol
Tørt
Titreringstid (gjennomsnitt)  132–268 s  45–73 s
Repeterbarhet av metoden ved analysering av 1.0 mg KOH/g i råolje
Ingen data  0.07 mg KOH/g
Reproduserbarhet av metoden ved analyse av 1.0 mg KOH/g i råolje  Ingen data  0.31 mg KOH/g

Termometri i raffeneriprosessen

Se på videoen og lær mer om fordelene ved termometrisk titrering i raffineriprosessen.

Hva våre kunder mener

"A typical thermometric titration takes just about two minutes. Moreover, the electrode does not need to be regenerated …"

Thomas Fischer, laboratory manager at Oel Check GmbH, Brannenburg, Germany.

Hvordan fungerer termometrisk titrering ?

Termometrisk titrering måler temperaturforandringen i prøven i stedet for potensialforandringen.(Reaksjonen mellom titrant og prøve vil enten være eksotermisk eller endotermisk.) Teknikken kan derfor anvendes på utfordrende prøver eller matrikser hvor potensiometrisk titrering er vanskelig eller ikke egnet i det hele tatt.

Siden termometrisk titrering benytter en temperatursensor og ikke en elektrode vil ikke prøvematriksen påvirke resultatet og behandlingen av sensoren er så enkel som den kan bli.

Les mer om vår Titrotherm som brukes til termometrisk titrering

Les mer om temperatursensorer til Titrotherm

Nedlastninger

Interesert? Ta kontakt med oss for flere opplysninger.

*
*
*
*
Hva ønsker du av informasjon?