Analyse av polymerer og plastikk.

Polymerer og plastikkSyntetiske polymerer og plast er en bærebjelke i det moderne liv. På grunn av produktenes allsidighet og fysiske egenskaper benyttes plast og polymerere i nærmest all menneskelig aktivitet: Fly og biler, alle typer forpakning, medisinsk utstyr og produkter, elektronikk, samt utallige andre bruksområder.

Polymerproduksjon er en krevende prosess der råmaterialer med høy renhet gjennomgår komplekse reaksjoner for omdannelse til blant annet polymer, harpiks og ulike gummityper. For å sikre at produktene oppfyller de strenge kravspesifikasjonene, må materialene og prosessen overvåkes gjennom hele produksjonen. Dette gjør bruken av bestemte og svært nøyaktige analyseteknikker helt uunnværlige. Metrohm tilbyr instrumentering, kunnskap og metodikk som er nødvendig for analyse og kontroll av polymerproduksjonen.

Kvalitetskontroll av råvarene

Kvaliteten av råmaterialene til polymerproduksjonen er kritisk med tanke på sluttproduktet. Dårlig kvalitet på råmaterialer vil nødvendigvis gi dårlig kvalitet på polymerne. Ved siden av kvalitet vil også aspekt som leveringstid til marked, effektivitet og nøyaktighet spille en nøkkelrolle. Finn ut hva Metrohm kan tilby for å undersøke polymermaterialene enklere, raskere og mer nøyaktig.

Les mer

Monitorering av prosessen

Selve polymerisasjonen er en kritisk fase i produksjonen. På dette trinnet i prosessen kan man ikke overlate noe til tilfeldighetene. Sjekk ut våre løsninger for analyse og overvåkning av denne reaksjonen: Vi tilbyr ett bredt utvalg av instrumentering innen spektroskopi og prosessanalysatorer for online analyser direkte i prosessen.

Les mer om analyse av løsningsmiddler

Kvalitetskontroll av polymerer

Polymerer er resultatet av komplekse reaksjoner og prosesser som involverer råmaterialer og tilsetningsstoffer. Sluttproduktet må derfor kontrolleres grundig for å forsikre seg om at det møter gitte spesifikasjoner. Med våre instrumenter og applikasjoner kan det bestemmes en rekke substanser og parametere, inklusiv tilsetningsstoffer, nivåer av co- polymerere, vanninnhold, halogener og restmonomerer, samt urenheter.

Les mer