Overflatebehandling

Belegging og etterbehandling av overflater ved bruk av ulike galvaniseringsteknikker er en svært sofistikert prosess. Det være seg etterbehandling av metalldeler eller belegging av kretskort. Den ønskede kvaliteten i mellom- og sluttproduktet kan kun oppnås dersom komposisjonen i prosessbadet er korrekt. Samtidig kan økte kostnader på råmaterialer gjøre det svært viktig å drive produksjonen så effektivt som mulig.Som en ledende produsent av instrumenter for kjemiske analyser kjenner vi til utfordringer for etterbehandling og sluttbehandling av overflater ved bruk av elektrobelegningsteknikker. Vi tilbyr «state-of-the-art» instrumentering for kontroll og optimalisering av kvaliteten på beleggingsprosessen, både i laboratoriet og direkte i prosessen.Kvalitetskontroll av basiskjemikalier

Les hvordan du kan optimalisere kvalitetskontrollen på innkommende basiskjemikalier og råmaterialer som brukes under galvaniseringen.

Les mer

Monitorering av hovedkomponentene under galvaniseringen

Se hva vi kan tilby for å optimalisere galvaniseringsprosessen.

Les mer

Monitorering av sekundærkomponene i badene

Les mer om våre løsninger for analyse av organiske og uorganiske additiver i galvaniseringen.

Les mer