Metrohm Nordic AS

Salg og support av Metrohms produkter i Norden

Metrohm er en ledende produsent av analyseinstrumenter for kjemisk ioneanalyse og elektrokjemi.

Metrohm Nordic tilbyr analyseinstrumenter, tjenester og support på det nordiske markedet. Våre hovedprodukt er potensiometrisk titrering, vannbestemmelse med Karl Fischer titrering, anion/ kation- analyse med ionekromatografi, NIR- og Raman spektroskopi, samt pH, ion og ledningsevne meter. Fra vårt datterselskap Metrohm Process Analytics og Metrohm Autolab tilbyr vi henholdsvis on- line prosessanalysatorer for direktemåling i prosessen og potensiostater for forskning og utvikling

Metrohm Nordic er en markedsledende nordisk leverandør

Metrohm Nordic er et heleid datterselskap av Metrohm AG i Sveits.

I Metrohm Nordic er vi nærmere 33 ansatte innen salg, support og teknisk service. I Sverige har vi foruten et eget applikasjonslaboratorium, også et felles nordisk lager.

I Norge har vi medarbeidere innen salg, service og applikasjonssupport. Metrohm Nordic har kontor i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Norgeskontoret ligger på Høvik utenfor Oslo.

Support fra Metrohm Nordic

Vår support– din sikkerhet

Høyt kvalifisert personale hos oss bistår med installasjon, service og vedlikehold. I tillegg til applikasjonshjelp og i gang kjøring av instrumenter, tilbyr vi brukerstøtte gjennom grundig opplæring og kursvirksomhet.

En stab av serviceingeniører tilbyr service i Norden og medarbeidere med sikkerhetsklarering utfører service offshore. Vi anbefaler å tegne årlig service- og vedlikeholdskontrakt. Regelmessig vedlikehold sørger ikke bare for større driftssikkerhet, men forlenger også levetiden til instrumentet.  

Vår målsetting er fornøyde kunder og best mulig driftssikkerhet for de analyseinstrumenter vi leverer.

Metrohm kurs og seminar

Metrohm Nordic arrangerer i 2018 kurs og seminarer innen teknikkene pH, titrering, Karl Fischer og ionekromatografi.For dere som er brukere av Tiamo programvaren og Metrohm ionekromatografer arrangerer vi brukerkurs.

Vi kan også tilby skreddersydde brukerkurs for enkelte kundegrupper. Alle våre kurs holdes på norsk i egne kurslokaler på Høvik utenfor Oslo og ved Hotell Opera i Oslo.

Metrom kurs og seminar i 2018

Metrohms rullende laboratorium

Bilen er utrustet som et laboratorium der instrumentene autotitrator, automatiserte robotsystem, ionekromatograf, Karl Fischer vannanalyse, RAMAN/ NIR analysator og pH/ledningsevne- meter er utstilt. Også on-line analysatorer for prosessanalyse har vi fått plass til.

I løpet av et år kjører vi rundt i Norge for å besøke kunder, industribedrifter, Universitet og andre institusjoner.

Når vi parkerer utenfor laboratoriet hos dere får du en ypperlig anledning til å se det nyeste av laboratorieinstrumenter og diskutere problemstillinger som dere eventuelt har på laboratoriet. Vi byr også på en lett servering.

Vi sender invitasjon når vi kommer til din bedrift.