Professional IC Vario

Grensen for bruksområdet innen ionekromatografi er enda ikke nådd.Dersom du ønsker å dra nytte av en high-end ionekromatograf, er Metrohms Professional IC 940 Vario det naturlige valget. Instrumentet er først og fremst utviklet til forskning og avansert metodeutvikling, men benyttes også til rutineanalyser. 940 Professional IC Vario gir deg den ultimale fleksibilitet du kan forvente av en ionekromatograf i toppklasse.

> Gå til konfiguratoren

Viktige punkter

 • Benytter alle typer kolonner, gradient, væskehåndtering, suppresjon og deteksjon

 • Multikanaler analyser er mulig (to, tre eller flere kanaler)

 • Kan kombineres med alle Metrohms Inline Sample Preparation teknikker (MISP).

 • Enkel automatisering for stor prøvekapasitet.

 • Intelligente injeksjons teknikker.

Lave driftskostnader med stor besparelse av forbruksvarer

Med en Metrohm ionekromatograf reduserer du kostnaden på forbruksvarer:

Med en Metrohm IC får du ekstra produktivitet og mindre manuelt arbeide:

 • Ultrafiltrering: inline filtrering av partikler i prøven
 • En automatisk beregnet fortynningsfaktor brukes til fortynning av prøvene
 • Automatisk kalibrering med bruk av en multistandard

Les mer om besparelse av driftskostnader i denne publikasjonen

Fleksibilitet i toppklasse

Med en 940 Proffessional IC Vario er du klar for å møte en hvilken som helst utfordring innen ionekromatografi.

Uavhengig av hvilke parametere som skal analyseres, egenskapene til prøvematriksen, prøveprepareringen som kreves, optimal detektor, valg av suppressor- en 940 Professional IC Vario vil løse utfordringen!

Utvid ditt system slik du trenger det

Et 940 Professional IC Vario system kan tilpasses og/ eller utvides når som helst med ulike tilleggsmoduler og andre oppgraderinger, som automatisk eluentproduksjon, eller multikanalers analyse. Følgelig vil du kunne sette opp et simultant an- kat system for analyse av både anion og kation simultant, fra samme prøve. Les mer om mulighetene til å utvide din 940 Professional IC Vario her

Overlegen pålitelighet- vi kaller det “ intelligent ionekromatografi”

Å arbeide med en 940 Professional IC Vario, er som å ha en usynlig assistent ved din side. Systemets overvåkingsfunksjoner sørger for at:

 • alle system- og metodeparametere er kontrollert mot grenseverdiene som er satt
 • instrument- og funksjonsparametere er sjekket og integrert i metoden
 • resultatene monitoreres og kan sporet tilbake til hvert enkelt trinn i analysen

Dersom parametere overskrider den definerte grensen, vil 940 Professional IC Vario sende melding som sms, e-post eller utskrift.

Tilsett kun vann- inline eluentproduksjon

Ved å kombinere en 940 Proffessional IC Vario med 941 Eluent Production Module, kan det produsere alle typer eluenter med ulik konsentrasjon (inkludert organiske modifiers). Springvann kan brukes, ettersom modulen kan kobles sammen med et ionebytteanlegg.

Automatisk inline eluentproduksjon sikrer: 

    • stabile retensjonstider under hele analysen 

    • ingen kontaminering 

    • minimalt manuelt arbeideAvhengig av applikasjonen kan opp til fire eluenter blandes!Velg den kolonnen du trenger til din applikasjon

Med 940 Proffessional IC Vario system står du fritt til å velge den analytiske separasjonskolonnen du trenger for din metode.Du kan velge kolonner med ulikt pakkemateriale, selektivitet, kapasitet og dimensjon. Foruten kolonner med 4 mm indre diameter, kan du også bruke 2 mm kolonne for redusert eluentforbruk.

Kjør den gradienten du trenger

Ulike typer gradienter er tilgjengelige med 940 Proffessional IC Vario system.Høytrykksgradient, lavtrykksgradient og dose-in gradient. Bruk av gradient er en effektiv teknikk for å øke tempoet på dine analyser.

STREAM- den grønne suppressor

STREAM ( Supressor Treatment with reused Eluent After Measuring) benytter eluenten etter suppresjon til skylling av det regenererte suppressor kammeret.

Med STREAM trenger du færre kjemikalier og produserer mindre væskeavfall. Dessuten, STREAM muliggjør en uavbrutt kjøretid i minimum to uker.


Utfordrende matrikser? Det er enkelt Metrohm Inline Sample Preparation (MISP)!

Suspensjoner, proteinrike prøver eller kraftig forurenset avløpsvann gir en utfordring for en hver ionekromatografi.

Metrohm Inline Sample Preparation hjelper deg til å håndtere de mest vanskelige prøvematrikser, slik at du kan utføre en uproblematisk analyse på din Metrohm ionekromatograf. Les mer om MISP her !


Automatisering- stor prøvekapasitet og bedre analyseresultater.

Du kan benytte hele Metrohms utvalg av prøvevekslere for å få økt prøvekapasitet, samt bedret analysekvalitet.

Uavhengig av antall prøver som skal analyseres, eller ved behov for nedkjøling av prøven eller en bestemt type væskehåndtering - Metrohm kan tilby en automatisert løsning for alle bruksområder. Les mer om Metrohms automatisering av ionekromatografi her!

Intelligente injeksjonsteknikker for et utvidet bruksområde

940 Professional IC Vario kan kombineres med et utall av intelligente injiseringsteknikker.

Tenk på disse teknikkene som automatiserte væskehåndteringer med høy presisjon, som gjør det mulig å arbeide med ionekromatografen mer effektivt, samtidig med at nøyaktigheten og kvaliteten på analyeresultatene økes.

Metrohm Intelligent Partial- Loop Injection (MIPT) bruker et variabelt injeksjonsvolum til å dekke et meget bredt måleområde.  Prøver med konsentrasjon fra 10 ug/L til 100 mg/L kan analyseres med bruk av en kalibreringskurve.


MagIC Net- den kraftige programvaren til Metrohm ionekromatografer.

940 Professional IC Vario system kontrolleres fra MagIC Net, Metrohms programvare for ionekromatografi.

Mag IC Net kontrollerer også alle eksterne moduler for væskehåndtering, prøvevekslere og annet tilleggsutstyr. MagIC Net lagrer analyseresultat i moderne databaser for videre databearbeiding og rapportering. Les mer om alle fordelene med MagIC Net her.

Nedlastning