Utvid bruksområdet med kombinasjons- teknikker

Hyphenated techniques

Kombinasjonen mellom Metrohm ionekromatografer og systemer for sofistikerte prøveprepareringer (PILS, MARGA og CIC), eller sensitive deteksjonssystemer (IC-MS, IC- ICP/MS), gir mange flere bruksområder i ionekromatografianalysen.

En annen mulighet er kombinasjon av Metrohm IC med andre Metrohm teknikker som titrering og voltammetri. Med TirlC og VoltIC kan multiparameter analyser utføres fra et enkelt system.

Kombinasjonssystem systems (16)

Show all systems: Kombinasjonssystem (16)

Forbrenning av prøver i kombinasjon med ionekromatografi 

Forbrenning i kombinasjon med ionekromatografi (CIC) utvider bruksområdet av automatisert ionekromatografianalyse. 

I CIC gjennomgår prøven en oppslutning i en forbrenningsovn. Analytten i gassform overføres til en absorpsjonsløsning, som igjen blir overført til en Metrohm ionekromatograf med påfølgende prøveinjeksjon og analyse.

CIC er den foretrukne teknikken for å bestemme halogener og svovel i prøver som krever oppslutning før analyse. Analysere i fast materiale, viskøse prøver, væsker og gassprøver.

    •  For fullautomatisert rutineanalyser. 
    •  Spesielt bra på prøver som først må oppsluttes. Stor prøvekapasitet og høy nøyaktighet på analysen. 
    •  Kvalitativ og kvantitativ analyse av ulike halogener. 
 

CIC oppfyller følgende standardiserte metoder

 • ASTM D7359-08 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons and Their Mixtures by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • UOP991-11 Chloride, Fluoride, and Bromide in Liquid Organics by Combustion Ion Chromatography (CIC)
 • ASTM D5987-96(2007) Standard Test Method for Total Fluorine in Coal and Coke by Pyrohydrolytic Extraction and Ion Selective Electrode or Ion Chromatograph Methods
 • ASTM WK 24757 Work item for F, Cl, S in LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)

Utprøvde og testede CIC metoder

      •  Miljøanalyser (olje, polymer utslipp, glass, aktivt karbon..) 

      •  Elektronikkkomponenter (kretskort, resin, kabler..) 

      •  Drivstoff (bensin, kerosin, råolje, kull, butan, propan, naturgass) 

      •  Plastikk (polymerer som polyethylene, polypropylene, ...) 

      •  Fargestoff (pigmenter, maling, ...) 

      •  Farmasøytiske komponenter (råmateriale, mellom og-ferdigprodukt) 

      •  Næringsmiddler (olje, krydder, ...)

Downloads

Luftovervåkning

Luftforurensing er en sideeffekt av rask industrialisering og har blitt et verdensomspennende problem.

Når man kombinerer system for prøvepreparering med en Metrohm ionekromatograf får man et kraftig analyseverktøy for omfattende overvåking av kritiske forurensingsparametere i luft.

24/7 luftovervåkning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols og Gases) er en dedikert system for online- overvåking i luft.

MARGA samler den totale mengden ioner (anioner og kationer) fra areosolen, samt gassfraksjonen fra et definert volum av luft, og overfører dette videre til en vannfase for prøveinjisering i en to-kanalers ionekromatograf for påfølgende analyse. Les mer om MARGA her.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

The Particle Into Liquid Sampler, eller PILS i kortversjonen, overfører aerosoler fra et definert volum luft til en vannfase.

PILS kan integreres med hvilken som helst ionekromatograf for multiparameter aerosolanalyse. Les mer om denne prøveprepareringen her.

Kombinerte måleteknikker for omfattende ioneanalyse 

Når en omfattende analyse av ioner i vann skal utføres er det ofte behov for å benytte direktemåling med ioneselektive elektroder, titrering, ionekromatografi og eventuelt voltammetri. Nå kan du kombinere alle disse analyseteknikken i en og samme analyse, for å få en komplett ioneanalyse.

TitrIC flex – multiparameter analyse ved å kombinere titrering og ionekromatografi.

Fordelen med å bruke TitrIC flex:
 • En unik kombinasjon av titrering, direkte måling og ionekromatografi
 • Titrering- og ionekromatografianalysen utføres parallelt.
 • Alle resultat lagres i en felles database og kombineres i en og samme rapport
 • Kun en prøveveksler for alle tre analyseteknikkene.
 • Titrering- og ionekromatografianalysen kan utføres adskilt, eller i kombinasjon.
 • Kan bygges ut med en OMNIS prøverobot for økt prøvekapasitet.

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Direkte måling av temperatur, konduktivitet og pH.
 • Titrering av alkalinitet, kalsium og magnesium.
 • Simultan analyse av anioner med ionekromatografi der automatisk ultrafiltrering av prøven er en del av analysen

> Les mer om TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Direkte måling av temperatur, konduktivitet og pH.
 • Titrering av alkalinitet.
 • Simultan analyse av anioner og kationer (inkl. kalsium og magnesium) med ionekromatografi etter ultrafiltrering av prøven
 • Automatisk beregning av ionebalansen

> Les mer om TitrIC flex II

Downloads

VoltIC Vario professional – ionekromatografi og voltammetri i kombinasjon

VoltIC Vario professional kombinerer ionekromatografi og voltammetri i et enkel, kraftfullt system for sporelementanalyse av ionebestemmelse.

Les mer om VoltIC Vario pro her.

Downloads

IC/MS og IC-ICP/MS – kombinere IC med massespektrometri

Du kan utvide bruksområde med å benytte en MS som detektor, eller benytte kombinasjonen IC-ICP/MS). Som et resultat av denne kombinasjonen oppnås økt følsomhet og selektivitet. Et eksempel er analyse av halogenater i drikkevann med meget lav konsentrasjon.