Større prøvekapasitet, bedre resultat- automatisert ionekromatografi

Fordelene med automatisert ionekromatografi er opplagt.

Prøvekapasiteten øker og reproduserbarheten forbedres betraktelig med påfølgende korrekt analyseresultat. Kortere total analysetid betyr lavere kostnader og dermed bedre økonomi i analysen.

Uavhengig av antall prøver og behovet for prøvepreparering, tilbyr Metrohm en automatisert løsning tilpasset alle mulige behov.

 

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Fordelene med automatisering

  • Analyser uten tilsyn av store prøveserier, 24/7
  • Større prøvekapasitet og lavere kostnader pr. analyse
  • Større presisjon og høyere nøyaktighet på analyseresultatene
  • Multikanalers IC: anion og kation analyser fra samme prøveveksler
  • Integrering av en eller flere av Metrohms «Inline Sample Preparation» teknikker.

Automatisering for nærmest et ubegrenset antall prøver og prøvevolum

Våre instrumentsystem for automatisert ionekromatografi er virkelig omfattende.

Kapasiteten kan varierer fra noen få prøver til over 200, med prøvevolum fra få mikroliter til en halv liter. Praktisk talt alle typer prøve vials kan brukes.

Dersom du må benytte dine egne prøve vials, kan Metrohm tilby en spesialrack designet og produsert med mål ut fra dine vials.

Automatisert Metrohm Inline prøvepreparering (MISP)

Metrohms Inline Sample Preparation teknikker (MISP) utvider utvalget av automatisert ionekromatografi betraktelig.

Teknikker som Inline Ultrafiltrering, Inline fortynning, Inline dialyse og andre prøveprepareringsteknikker for de mest krevende matrikser (for eksempel suspensjoner, prøver med partikler eller protein, faste eller gassformige matrikser) tilbys fra Metrohm. Les mer om MISP teknikker !


Ubegrensede muligheter for ulike konfigureringer

Det er nærmest ingen grenser for hvilke muligheter som tilbys innen automatisk væskehåndtering, for å få prøven optimalt preparert, klar til injeksjon. Teknikker som innbefatter flere pumper, ventiler, byretter for nøyaktig tilsats av væsker, avkjøling av prøvene, samt ulike injeksjonsteknikker. Alt dette er teknikker Metrohm tilbyr for å møte dine krav til automatisk prøvepreparering, kort analysetid og korrekte analyser. Les mere om mulighetene for Professional IC Vario og Compact IC Flex!

Intelligente injeksjonsteknikker utvider måleområdet

Automatisert Metrohm ionekromatografi gir deg mulighet til å bruke ulike intelligente injeksjonsteknikker: full- loop, internal- loop, Metrohm intelligent Partial- loop Injection Technique (MiPT) og Metrohm intelligent Pick- up Injection Technique (MiPuT) er noen av teknikkene som tilbys.
Med denne teknikken kan måleområdet 10 μg/L til 100 mg/L dekkes med en standardkurve.


Automatisert multikanalers analyse: simultan anion og kation analyse fra en prøveveksler

Dersom du trenger å analysere anioner og kationer parallelt, kan en multikanalers Metrohm ionekromatograf dele en og samme prøveveksler.

Alternativt kan også to adskilte ionekromatografer dele samme prøveveksler. Med et slikt system kan et meget stort antall prøver analyseres på kort tid, 24/7.

Automatic calibration – things can be so easy!

It goes without saying that not only samples but also standards can be diluted automatically. Metrohm offers you the possibility of automatic calibration, i.e., you only need to prepare a single multi-ion standard. The system injects this standard with different dilution factors or injection volumes and carries out a multipoint calibration.
  • Automatic calibration: You need to prepare only a single multi-ion standard
  • Applicable for IC systems equipped with Metrohm Inline Dilution, Metrohm intelligent Partial Loop or Pick-up Injection Technique as well as all Inline Preconcentration, Inline Matrix Elimination, and Inline Neutralization
  • High flexibility: one method for all dilution factors or injection volumes
  • Sample concentrations up to 6 orders of magnitude can be analyzed reliably with automatic calibration

Downloads