Kolonner for ionekromatografi

IC Columns with operator

Kolonnen er hjertet i en ionekromatograf.

Uten optimal kolonne, vil selv det mest avanserte instrumentet ikke levere korrekte resultat. Derfor tilbyr Metrohm et bredt spekter av kolonner som hjelper deg utføre alle typer analyse på en korrekt måte.

Gjør et søk for å finne den korrekte kolonnen til din metode:

 • Separasjons, trap og -prekonsentrasjonskolonner.
 • Separasjonskolonner for anioner, kationer og andre analytter
 • Kolonner med spesielle egenskaper, eksempelvis høy seperasjonsegenskap og korte retensjonstider
 • Tilbehør til kolonner

Downloads

Find the right column for your requirements in our Column Finder


Our columns are the backbone of high-performance analysis of ions and polar substances by ion chromatography. Columns include known separation mechanisms such as:

 • ion exchange
 • ion exclusion
 • ion pair formation

Anion exchange and cation exchange column resins are the most widely applied column types for the analysis of inorganic anions and cations. Ion exclusion chromatography provides best solutions for the analysis of organic acids.

No matter what your applications requires, Metrohm offers the right separation columns for all disciplines in ion chromatography:

 • Anions with or without suppression
 • Organic acids
 • Cations with or without suppression
 • Transition metals
 • Carbohydrates
 • Amines
 • Amino Acids