MagIC Net – den foretrukne programvare for ionekromatografi

MagIC Net programmet brukes til kontroll av Metrohms ionekromatografer med alle ekstramoduler for væskehåndtering, prøvepreparering og automatisering.

Intuitiv betjening, system monitorering og omfattende databearbeiding gjør MagIC Net til det den er: Den foretrukne software til ”state-of –the-art” ionekromatografi.

MagIC Net on screen with two operators

Viktige punkter

 • Tilpasset grafisk brukersnitt
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Overlegen fleksibilitet for metodeutvikling
 • Oppfyller alle krav til FDA og GLP
 • Tilgjengelig på 15 språk

Resultat du kan stole på - “ intelligent ionekromatografi ”

Ionekromatografi skal være så enkelt og pålitelig som mulig.MagIC Net avlaster deg med mange rutiner og tidkrevende arbeidsoppgaver.

 • Funksjonsparametere som fortynningsfaktor og injiseringsvolum blir kalkulert og brukes automatisk til aktuell analyse (se Metrohm Logical Inline Dilution, MiPT)
 • Samtlige analyseresultater blir automatisk kontrollert mot kalibreringskurven i metoden, eller mot eventuelle grenseverdier som er satt.
 • Advarsler som vises under analysen varsler deg om system- eller metodeparameter som trenger din oppmerksomhet.
 • Overlegen pålitelighet på grunn av sporbarhet i hele analysen

Spesialtilpass din MagIC Net!

MagIC Net kan tilpasses for å møte behovene til alle brukere:

     
 • Ekspertene vil foretrekke å ha full tilgang til alle funksjoner i programmet.
 • En bruker på et rutinelaboratorium vil muligens foretrekke en MagIC Net som er spesial programmert for den enkeltes bruk. Eksempelvis kan programmet settes opp slik at analysen kan startes med en enkel knapp med automatisk rapportering på skjermen etter endt analyse.

Analysedataene er beskyttet

MagIC Net oppfyller kravene til datasikkerheten som settes i GLP og FDA. Resultatene kan spores med audit trail.

Viktige sikkerhets funksjoner:

 • Sentral brukeradministrasjon med individuelle innstillinger av brukerrettigheter
 • Automatisk back-up av databaser og konfigurasjonen
 • Globale GLP og FDA innstillinger
 • Sporbarhet av all aktivitet i systemet med komplett audit trail
 • Omfattende dokumentasjon av alle systemkomponenter med tilhørende parametere (kolonner, detektor, pumper, prøvevekslere). Dette sikrer at alle analysene når som helst kan gjentas med tilsvarende innstillinger.

Versjoner som passer alle behov

MagIC Net tilbys i fire forskjellige versjoner.

 • MagIC Net Professional støtter det komplette utvalg av Metrohm Ionekromatografer med alle ekstramoduler for Metrohm Inline prøvepreparering og væskehåndtering.
 • MagIC Net Multi er server-versjonen av programvaren. MagIC Net Multi kan installeres på tre datamaskiner, men kan oppgraderes til flere arbeidsstasjoner. Dette muliggjør sentral brukeradministrasjon og back-up.
 • MagIC Net Compact kontrollerer en ionekromatograf i serien compact IC med en detektor og en prøveveksler. MagIC Net Compact er fullt kompatibel med FDA.
 • MagIC Net Basic kontrollerer 883 Basic IC plus, 863 IC Compact prøveveksler og Eco IC. Dette er instrumenter som er utviklet for enklere rutineanalyser.

Intelligent hardware

Så snart du har skrudd på ditt Metrohm IC system, vil alle funksjonene i separasjonskolonnen, pumper og detektorer logges i MagIC Net og monitores under hele analyseforløpet. Dersom en systemparameter skulle være utenfor spesifikasjon, vil systemet gi en melding. Slike meldinger blir utløst ved følgende hendelser.

 • Dersom antall injeksjoner overstiger grensen som er satt.
 • Hvis et sjekkstandard ikke gir den ønskede recovery. Systemet vil da automatisk rekalibreres.
 • Hvis tiden for service er oversteget.
 • Dersom utløpsdato på en bestemt standard eller hjelpeløsning er oversteget.  

Nedlastning

The software layout is very clear. Loading and working with data from the database is very easy.
Yongfu Shi, Fishery Products Quality Inspection and Test Center, China