Karl Fischer titrering

Metrohm og Karl Fisher titrering: en lang suksesshistorie

Sett i ettertid, gjennom et halvt århundre med erfaring med Karl Fisher titrering, har Metrohm vært ledende i utvikling av instrumentering og metodikk for coulometrisk og volumetrisk vannanalyse.

Ved hjelp av innovasjon og krav til kvalitet og presisjon har vi utviklet en rekke instrumenter og teknikker, for å kunne møte et hvilket som helst behov for Karl Fischer vannbestemmelse. Med et Metrohm instrument måles vanninnhold fra lavt ppm nivå til 100 %, med eller uten automatisk prøveveksler.

KF elektroder

Metrohm tilbyr egnede generator -og indikatorelektroder til Karl Fischer

Les mer…

Nedlastning