Karl Fischer coulometer: titratorer for lave vanninnhold

Coulometrisk Karl Fischer titrering er den ideelle metoden når lave vanninnhold skal analyseres (0.001 til 1 %).

Vårt utvalg av coulometer dekker alle behov og kan kombineres med Karl Fischer ovn for analyse av utfordrende prøver.

Volumetric and coulometric Karlf Fischer titrator for water content determination with operator

Viktige punkt

  • Bestemmelse av spornivå av vann i området 0,001 til 1 %.
  • Coulometer til alle bruksområder: stand-alone eller med kontroll fra PC.
  • Ovnsmetode kan benyttes til analyse av utfordrende prøver.
  • Elektroder med og uten diafragma.
  • Instrumentering som er godkjent i henhold til 21 CFR Part 11.

Prøvepreparering og automatisert Karl Fischer titrering

For utfordrende prøver som fast materiale (pulver, emulsjoner,...) som ikke frigjør vannet med direkte tilsats av prøven til cellen, må det benyttes ovnsteknikk. med denne teknikken varmes prøven til en bestemt temperatur slik at vannet frigjøres fra prøven. Vanndampen overføres deretter med en bæregass til målecellen.

Vi tilbyr både manuelle ovn og ovner som kombineres med prøveveksler for automatisert analyse av større serier prøver.

> Les mer om Karl Fischer prøvepreparering

En oversikt over standarer til Karl Fischer analyse

En rekke standarder anbefaler coulometrisk Karl Fischer titrering for vannbestemmelse:

Standard Name
ASTM D890 Standard Test Method for Water in Liquid Pine Chemicals

ASTM D1123 Standard Test Method for Water in Engine Coolant Concentrate by the KF Reagent Method

ASTM D1533

Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric KF Titration
ASTM D3401

Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Mixtures
ASTM D4928

Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration
ASTM D5460 Standard Test Method for Rubber Compounding Materials - Water in Rubber Additives
ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric KF Titration
ASTM D7923 Standard Test Method for Water in Ethanol and Hydrocarbon Blends by Karl Fischer Titration
ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration
DIN EN ISO 12937 Petroleum products - Determination of water - Coulometric KF titration method
ISO 10337 Crude Petroleum - Determination of water - Coulometric KF titration method
UOP 481-10 Water in Liquid Hydrocarbons, and Heavy Hydrocarbons by Vaporizer, using Coulometric Titration
USP 

<921> Method 1c

EP

2.5.32 Water: Micro Determination