875 KF Gassanalysator

875 KF Gas Analyzer fra Metrohm er en helautomatisert løsning for å bestemme spornivåer av vann i flytende eller permanente gasser.

Instrumentet baserer seg på coulometrisk Karl Fischer titrering og gir deg nøyaktige resultater på kort tid (< 5 minutter). 875 KF Gas Analyzer passer til bruk for en rekke forskjellige gasser.

Viktige punkter

  • Enkel og rett frem helautomatisert analyse takket være software-kontroll
  • Robust, trygt og sikkert system for gasser med høyt trykk
  • Komplett system som er integrert i en enhet
  • Nøyaktige analyser av forskjellige gasser (naturgasser, LPG, kjølegasser, petrokjemiske gasser, etc.)

En analysator for mange gasstyper

The 875 KF Gas Analyzer gjør det mulig for deg å analysere spornivåer av vann i en rekke forskjellige gasser ved hjelp av coulometrisk Karl Fischer titrering.

Takket være den innebygde evaporatoren kan også flytende gasser analyseres.

Gasser som kan analyseres med 875 KF Gas Analyzer inkluderer:

  • naturgass og flytende petroleumsgasser
  • petrokjemikalier: propan, propen, butan, buten, butadien
  • klorerte hydrokarboner: metylklorid, etylklorid, vinylklorid
  • kjølegasser: forbindeler av CFC, HFC, og CHC .
  • andre gasser: dimetyleter, hydrogen, nitrogen, karbondioksid og andre

Et system bygget for å vare

875 KF Gas Analyzer et instrument å stole på: et innebygget oljefilter sørger for at rester av olje fjernes fra gassene og et inngangsfilter hindrer at partikler kan tette til rørene i systemet. I tillegg kan instrumentet håndtere gasstrykk opp til 40 bar. Et innbygget oljefilter sørger for at restolje fjernes fra gassen.

Et ferdig og helautomatisert system som gjør jobben for deg

Med 875 KF Gas Analyzer kan du starte analyseringen med en gang.

Systemet leveres ferdig satt opp med prekonfigurerte metoder. Det kan ikke bli enklere – analyseringen og håndteringen er fullautomatisert takket være software-kontrollerte magnetventiler og en mass-flow controller. Etter å ha startet metoden vil resultatet komme etter kun fem minutter.

Nedlastning