Prøvepreparering til KF Titrando og Titrino Coulometer

Vanninnhold i noen prøver kan ikke bestemmes med direktetitrering.

I slike tilfeller kan Metrohm tilby ulike teknikker som gjør det mulig å preparere prøvene for coulometrisk eller volumetrisk vannbestemmelse.

KF Titrando Sample Preparation

Verdt å merke seg

  • Dersom prøvene dine ikke enkelt lar seg løse opp, prøv ovnsmetoden.
  • Dersom prøvene dine er faste, benytt Polytron homogenisering.
  • Dersom du har store prøveserier , automatiser prøveprepareringen og analysen.

Prøvepreparering til Titrando systems (6)

For utfordrede prøver - bruk ovnsmetoden

Ovnsmetoden gjør det mulig å analysere prøver som ikke kan titreres direkte.

For eksempel dersom prøvene har dårlig løselighet, eller dersom sidereaksjoner med KF reagenset oppstår, kan ovnsmetoden være en god løsning. Med denne metodikken blir prøvene varmet opp til en bestemt temperatur og vanndampen overføres til titreringscellen ved hjelp av en tørr bæregass. Som et resultat av dette vil kun vannet komme i kontakt med cellen og således forhindre kontaminering av cellen og elektroden.

Manuell, automatisert, eller programvarekontrollert: valget er ditt

Du kan benytte ovnsmetoden i følge dine analysebehov

 

860 KF Thermoprep: Dette manuelt styrte instrumentet har en enkel betjening der enkeltprøver analyseres.885 Compact Oven Sample Changer: Denne automatiserte prøveveksleren i kombinasjon med ovnsteknikken sparer tid og forbedrer analysekvaliteten. Takket være det integrerte kontrollpanelet er det ikke behov for komplisert parametersetting eller annen programmering. Kun gassflowen, temperatur og antall prøver settes før analysen kan startes.874 USB Oven Sample Processor: Dette er det rette valget dersom du trenger mer fleksibilitet, funksjonalitet og skal analysere større prøveserier. Sammen med selve KF titratoren, kontrolleres den fra tiamo  programmet. Dette gjør det blant annet mulig å beregne den optimale oppvaringstemperaturen for en ukjent prøve ved at grafer plottes med vanninnhold som funksjon av temperatur. Automatisk bytte av kjemikalier er selvfølgelig en opsjon i instrumentet.

Homogenisering for analyse av faste prøver

Dersom du trenger å analysere faste prøver kan du bruke Polytron homogensiator

Homogensiatoren gjør det mulig å oppnå en omfattende homogenisering av prøven som en del av KF analysen.

Nedlastning