Prøvepreparering for KF Ti-Touch og KF Titrino plus

Metrohm tilbyr en rekke teknikker for prøvepreparering i forbindelse med vannbestemmelse med bruk av Karl Fischer:

 • Ovnsmetoden
 • KF Fordamper
 • Homogenisator

Disse metodene gjør det mulig å bestemme vanninnhold i prøver som ikke kan analyseres direkte.

Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration

Viktige punkter

 • Oppløses ikke prøvene? Bruk ovnsmetoden.
 • Er det vanskelig å ekstrahere vannet ut av prøvene? Bruk KF fordamperen.
 • Ønsker du økt produktivitet? Automatiser prøveprepareringen med hjelp av
  885 Compact Oven Sample Changer.
 • Har du faste prøver? Bruk en homogenisator.

Ovnsmetoden

Med ovnsmetoden varmes prøvene opp til en fast temperatur og vanndampen overføres til titreringscellen ved hjelp av en tørr bærergass. Denne metoden er et godt valg for:

 • prøver som frigjør vann kun ved høye temperaturer.
 • prøver som har dårlig oppløselighet
 • prøver som reagerer med KF-reagenset 

Med bruk av denne metoden kommer ikke selve prøvene i kontakt med KF-kjemikaliene, noe som hindrer kontaminering av målecellen. Dette fører også til mye mindre behov for bytte av kjemikalier og carry-over effekten begrenses også.

Med 860 KF Thermoprep kan enkeltprøver analyseres med bruk av ovnsteknikken. For automatisering er 885 Compact Oven Sample Changer et godt valg.

Enkel teknikk for utfordrerne prøver: KF Evaporator

For noen prøver, eksempelvis råolje, tjære, terpentin, harpiks, er det mulig at en enkel fordamping med ovn ikke er tilstrekkelig. I slike tilfeller kan azeotropisk destillering med KF Evaporator benyttes.

Et løsemiddel tilsettes til prøven med tilhørende oppvarming. Den fordampede blandingen av prøve og løsningsmiddel overføres deretter til målecellen for analyse. Man drar også nytten av at titreringscellen og elektroden ikke blir kontaminert, samt at sidereaksjoner som kan oppnås ved direkteinjeksjon unngås.

Faste prøver, robust homogenisering.

Dersom du analyserer faste prøver er Polytron homogenisator et godt valg.

Polytron gjør det mulig å homogensiere prøvene på en slik måte at KF-analyse kan gjøres.

Nedlastning