KF Titrando

Uansett om dine prøver inneholder kun spor av vann eller om de består av mest vann, dekker modellserien Titrando alle mulige behov. Denne serien av coulometriske og volumetriske titratorer kan tilpasses alle bruksområder og har et bredt utvalg av utbyggingsmuligheter. Valgfri software-kontroll, prøvepreparering, automatiserte løsninger og mye, mye mer.

KF Titrando with Touch Control and operator

Verdt å merke seg

  • Nøyaktig bestemmelse av vanninnhold i alle prøvetyper (0,001 til 100 %)

  • Kan kontrolleres med den kraftige tiamo programvaren

  • Coulometer med automatisk start av titrering og bytte av kjemikalier

  • Volumetrisk KF med intelligente dosinobyretter

KF Titrando systems (14)

Show all systems: KF Titrando (14)

”High-end” titratorer for vannbestemmelse i alle prøvetyper

Titrando er Metrohms instrumentfamilie som oppfyller de strengeste krav til analysenøyaktighet, fleksibilitet og mulighet for analyse av store prøveserier.

I likhet med potensiometriske titratorer i Titrando-serien, har Karl Fischer versjonen stor nøyaktighet og en rekke funksjoner som oppfyller alle behov i Karl Fischer analysen.

Titrando tilbys både som coulometer, volumetrisk KF og en modell som kombinerer begge teknikkene i ett og samme instrument.

KF Titrando: på den måten du ønsker det!

KF Titrando kan skreddersys til dine spesifikke behov.

Modellene kan enten brukes som en frittstående titrator eller som et integrert instrument i et nettverkssystem. KF Titrando kan styres fra Touch Control eller tiamo software .

KF Titrando coulometer: trygt og praktisk

Hvis du utfører coulometrisk titrering med en KF Titrando har du fordelen av stor analysesikkerhet.

Disse titratorene leser av prøvemengden og starter titreringen automatisk. Du kan automatisk bytte kjemikalier i målecellen ved hjelp av en Dosino-byrette. Det er derfor ikke behov for å åpne titreringscellen når kjemikalene skal byttes ut og du slipper kontakt med kjemikalier.

KF Titrando volumetrisk: smart og praktisk

Titrando volumetriske titratorer brukes i kombinasjon med intelligente vekselenheter eller Dosino-byretter.

Byrettene har en datachip montert der relevante data som blant annet type titrant, konsentrasjon og dato for siste innstilling er lagret. Dette gir en meget god analysesikkerhet.

MATI : Forhåndskonfigurerte instrumentpakker for spesifikke applikasjoner.

Med disse instrumentpakkene har vi satt sammen komplette system med titrator, prøveveksler, elektroder, tilbehør og metoder.

Med en slik pakke får du en komplett leveranse som dekker din spesifikke applikasjon.

tiamo programvare

Fremragende brukervennlighet,sporbarhet og kraftig datahåndtering

Det er Tiamo!

Automatisering

Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnaden på laboratoriet ved hjelp av en prøveveksler fra Metrohm

Løsninger for automatisering

Prøvepreparering

Metrohm tilbyr en rekke prøveprepareringsteknikker for vannbestemmelse.

Les mer
Titrandos have a very good reliability, accuracy, and precision.
V. Goodwin, National Metal and Material Technology Center (MTEC), Thailand