Automatisert prøvepreparering for KF Titrandos

Dersom du skal håndtere et stort antall prøver som ikke kan titreres direkte, kan KF analysen kombineres med en automatisert prøvepreparering ved hjelp av Metrohms ovnsteknikk.

Du vil spare tid, få økt presisjon, samt oppnå en korrekt analyse som ikke er påvirket av blant annet sidereaksjoner.

KF titrator with automated sample preparation and operator

Verdt å merke seg

  • Tidsbesparelse ved å eliminere manuelle arbeidstrinn.
  • Dra fordel av stor funksjonalitet gjennom kontroll fra programvare.
  • Alle fordeler med bruk av programvare

  • Dine egne prøve vials kan brukes.

Automatisering til KF Titrando systems (4)

Optimal teknikk for problematiske prøver som ikke kan analyseres direkte

Ovnsmetodikken gjør det mulig å analysere prøver, som ikke kan titreres direkte på grunn av:

  • dårlig oppløselighet etter at prøven er tilsatt i målecellen.
  • frigjør vann kun ved høy temperatur.
  • komponenter i prøven reagerer med KF kjemikaliene (sidereaksjon).

Ovnsmetodikken innebærer oppvarming av prøvene til en fast temperatur, med tilhørende overføring av vanndampen til titreringscellen med en tørr bæregass. Ettersom kun vannet kommer i kontakt med KF reagenset, vil ikke elektroden og titreringscellen bli kontaminert, samt at nevnte sidereaksjon unngås. En sidereaksjon vil alltid føre til for høyt resultat.

Større presisjon på kortere tid 

Med å bruke ovn i kombinasjon med prøveveksler fra Metrohm, vil du spare verdifull tid, samt oppnå vesentlig mere korrekte analyser. Prøvene veies ut i ett prøv vials som igjen lukkes med et lokk. Dette betyr at vanninnholdet i prøven forblir uendret over tid. Overføringsslangen fra ovnen til målecellen er temperert, noe som gjør at faren for kondensering i slangen er eliminert. 

 

Plassbesparende, frittstående og enkel: 885 Compact Oven Sample Changer

Med et meget kompakt design og integrert kontrollpanel for styring uten PC/ instrument, er 885 Compact Oven Sample Changer et godt valg når mindre prøveserier skal analyseres. Den eneste parameteren som må defineres er temperatur på ovnen og gassflowen.

Smart med et utall av muligheter: 874 USB Oven Sample Processor

874 USB Oven Sample Processor er det rette valget dersom du trenger mer fleksibilitet, funksjonalitet og skal analysere større prøveserier.

Sammen med selve KF titratoren, kontrolleres den fra tiamo programmet. Dette gjør det blant annet mulig å beregne den optimale oppvaringstemperaturen for en ukjent prøve, ved at grafer plottes med vanninnhold som funksjon temperatur. Automatisk bytte av kjemikalier er selvfølgelig en opsjon i instrumentet.
Vi spesial tilpasser ovnen slik at du kan benytte dine egne prøvevials.


Nedlastning

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time.
Lin Li, Oil Analysis Laboratory, WesTrac China