KF Titrino Coulometer

831 Coulometer har fått ett godt omdømme for både pålitelighet og nøyaktighet i analysen.

Denne serien av coulometer brukes på mange laboratorier, både på land og på plattformer i Nordsjøen. Med Coulometer kan prøver med et vanninnhold i området 0,001 til 5 % analyseres.

KF Titrino Coulometer

Viktige punkter

  • Praktisk og sikkert: automatisk reagensbytte med Dosino-byrette
  • Allsidig: frittstående eller med programvare.
  • Utvidelse: automatisk prøvepreparering er mulig

Coulometrisk vannbestemmelse: pålitelig og nøyaktig

Modell 831 har vist seg å være meget pålitelige instrumenter.

De tilbys til en attraktiv pris og vannbestemmelse i lavt ppm-nivå utføres med en høy grad av nøyaktighet.

Det enkle er ofte det beste

Ved å bruke Dosino-byrette på coulometrene kan kjemikaliene i målecellen enkelt byttes ut uten at cellen åpnes.

Det automatiske bytte av kjemikalier gjøres med et enkelt trykk på tastaturet. Instrumentene kan låses etter endt programmering og bare funksjonene som trengs for rutineanalyser vil være tilgjengelig.

Fleksibilitet som møter dine krav.

Dette coulometre har stor fleksibilitet.

Du kan velge generatorelektrode med eller uten diafragma.

Instrumentet kan enten betjenes fra et kontrollpanel, eller fra PC med det kraftige tiamo programmet som har et nærmest ubegrenset bruksområde.

Å få vannet ut fra prøven

I noen tilfeller er direkte titrering ikke mulig:

  • fordi prøven kun frigjør vannet ved oppvarming
  • fordi andre komponenter i prøven reagerer med kjemikaliene og danner en sidereaksjon.
  • fordi prøven har dårlig oppløselighet

Ovnsmetode eller azeotropisk destillasjon er mulige løsninger. Ovnsmetodikken innebærer oppvarming av prøven med tilhørende fordamping av vannet, som igjen overføres med en bæregass til titreringscellen. Metrohm tilbyr ulike instrumenter for prøvepreparering, med blant annet bruk av ovn som et alternativ til direkteinjeksjon.

Ett skritt videre: automatisert ovnsmetode

Dersom du håndterer et stort antall prøver er det hensiktsmessig å inkludere automatisert prøvepreparering.

Metrohm tilbyr to modeller av prøvevekslere med integrert ovn. Avhengig av behovet kan du velge mellom en kompakt prøveveksler som kontrolleres fra et kontrollpanel, eller et større prøvevekslersystem med kontroll fra PC med tiamo programmet.

Nedlastning

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time …
Lin Li, Manager Oil Analysis Laboratory, WesTrac China