Automatisert prøvepreparering for Titrino Coulometer

Hvis du har prøver som ikke kan injiseres direkte i målecellen er ovnsmetoden den korrekte teknikken . Med å bruke ovn kan de mest kompliserte prøver analyseres volumetrisk og coulometrisk i kombinasjon med en prøveveksler.

Få kortere analysetid og øk presisjonen på analysen med en automatisert prøvepreparering.

KF Titrino Coulometer

Hovedpunkter

  • Spar tid uten behov for manuelt arbeide
  • Høy nøyaktighet takket være den tempererte overføringsslangen.
  • Stor funksjonalitet med kontroll fra PC.
  • Bruk dine egne prøvebeger til analysen.

Automatisering til Titrino Coulometer systems (4)

En enkel og effektiv løsning for utfordrerne prøver.

Med ovnsmetoden kan du analysere prøver som ikke kan injiseres direkte i målecellen.

Dette er tilfellet i mange tilfeller på grunn av at prøven:

  • har en dårlig løselighet i Karl Fischer mediet,
  • vann frigjøres fra prøven kun ved høy temperatur, eller
  • reagerer med Karl Fischer reagenset i form av en sidereaksjon.
Vannet i prøven frigjøres ved oppvarming til en programmert temperatur. Vann overføres deretter til målecellen med en bæregass. Ettersom det kun er vannet som overføres til målecellen unngås det at elektroder og cellen kontamineres. Carryover og sidereaksjoner minimeres også.

Høyere presisjon på kortere tid.

Med en prøveveksler fra Metrohm sparer du verdifull tid samtidig med at du får større presisjon på analysen.

Med at prøven veies ut i forseglede prøvevials som plasseres i prøveveksleren, unngås det at prøven opptar vann fra omgivelsene. Prøveveksleren leveres med termotaterbar overingsslange, noe som gjør at vanntap i form av kondens unngås.

Space-saving, stand-alone, simple: 885 Compact Oven Sample Changer

With a very small footprint and an integrated control panel for stand-alone operation, the 885 Compact Oven Sample Changer encapsulates convenience and easy operation. The only parameters that you have to define are the oven temperature and the gas flow.

Clever and customizable: 874 USB Oven Sample Processor

The 874 USB Oven Sample Processor is the right instrument if you are looking for more flexibility and functionality.

Together with the titrator, it is controlled with the tiamo software. This allows you to work out the optimum heating temperature of an unknown sample by recording a heating curve. As an option, you can also automate reagent exchange and thus avoid having to open the titration cell and possible exposure to the toxic reagent.

You would like to use your own sample vessels? We would be happy to provide you with a customized oven.

Nedlastning