870 KF Titrino plus og 899 Coulometer: basismodellene av titratorer for vannanalyser

Metrohm tilbyr ulike basismodeller for volumetrisk og coulometrisk Karl Fischer titrering for bestemmelse vanninnhold: 870 KF Titrino plus og 899 Coulometer.

Modellene er kompakte, nøyaktige og robuste. Aktuell teknikk og modell velges ut fra hvor mye vann som er i prøven.

 

KF Titrino plus

Viktige punkter

  • Kompakte, volumetrisk og coulometrisk titratorer. Tar liten plass på laboratoriebenken.
  • Utmerket forhold mellom pris og ytelse.
  • Coulometer med oppladbart batteri for analyser i felt.
  • Automatisk start av titrering etter at prøven er tilsatt

KF Titrino plus systems (3)

Liten og kompakt

Modellserien KF Titrino plus er kompakt og tar veldig liten plass på benken.

Modell 899 Coulometer er ekstra kompakt ved at magnetrøreren er integrert i selve instrumentet.

Valuta for pengene

Disse basismodellene av titratorer gir utmerket valuta for pengene.

I likhet med alle Metrohms titratorer er de utstyrt med elektronikk som gir høy måleoppløselighet, noe som fører til at du får meget god presisjon på analysen til en lav pris.

En serie basismodeller som er enkle i bruk, spesielt egnet for rutineanalyser

Denne serien av titratorer er spesielt utviklet for rutineanalyser med enkel brukerbetjening.

Forprogrammerte metoder ligger lagret i instrumentet. Hent opp aktuell metode og trykk deretter start. Etter endt titrering leses vanninnholdet av på displayet eller eventuelt på utskriften. For å forenkle inntastingen av prøvevekt og eventuelt Id på prøven kan et eksternt keyboard tilkobles.

Prøvepreparering for vanskelige prøver

Å få ekstrahert vannet ut av en prøve er ikke alltid like enkelt.

Spesielt for faste prøver og pulver kan dette være problematisk. I tilfeller der en sidereaksjon oppstår, eller hvis vannet frigjøres sakte fra prøven, blir ofte analyseresultatet feil og for høyt. For analyse av slike prøvetyper tilbyr Metrohm et bredt spekter av instrumenter for prøvepreparering:

  • Polytron for homogenisering av faste prøver
  • Ovnsmetode for fordamping av vannet i prøven. Coulometer 899 kan kombineres med 885 Compact Oven Sample Changer.
  • Med en KF Evaporator tilsettes et løsningsmiddel direkte til prøven med tilhørende oppvaring til en bestemt temperatur. Vannet fordamper sammen med løsemiddelet og denne azeotropiske blandingen analyseres deretter.

Volumetrisk 870 KF Titrino plus: stort bruksområde og høy sikkerhet

Volumetrisk KF Titrino plus er beregnet for analyse av prøver med et vanninnhold mellom 0,05 og 100 %.

Instrumentet bruker intelligente byretter (vekselenheter) der viktige data som sylindervolum, type KF titrant og riktig konsentrasjon blir lagret i databrikken som er montert i byretten. Dataene lastes automatisk opp i instrumentet og det er derfor ikke nødvendig med manuell innskriving av data.

 

Med KF Titrino plus blir titreringen tryggere. Titranten vil aldri overfylle titreringscellen under kondisjonering. I tillegg er det ikke behov for å åpne titreringscellen ved skifte av kjemikalier og brukeren er dermed ikke utsatt for direkte kontakt med kjemikalier.

899 Coulometer: mobile analyser og større sikkerhet for coulometrisk titrering

899 Coulometer er utviklet for analyse av prøver med lav vannkonsentrasjon (0,001 til 1 %).

Som ekstrautstyr tilbys en oppladbar batteripakke. Instrumentet kan da brukes på steder der det ikke er mulig å koble til vanlig nettstrøm. Batteripakken har nok strøm til å drive Coulometeret i timevis.
Titreringen starter automatisk etter at prøven er tilsatt. Det er derfor ikke nødvendig å starte analysen med startknappen.

Nedlastning

We got these titrators in 2004. All these instruments are in excellent condition.
Qing Zhou, technical manager of the analytical laboratory at Beijing Keju Chemical Materials Co. Ltd., China