OMNIS – Karl Fischer titrering har aldri vært enklere og tryggere.

Metrohm har nå utviklet en helt ny plattform innenfor volumetrisk Karl Fischer: Opplev OMNIS

OMNIS er Metrohms helt nye modellserie for mengdebestemmelse av vann med volumetrisk Karl Fischer titrering. Bestemmelse av vann i prøver har aldri vært enklere og tryggere

 • Trygg: Kjemikaliene oppbevares i et helt lukket systemet. Brukeren trenger ikke å være i nærkontakt med helseskadelige kjemikalier.
 • Enkel: Analysen starter automatisk etter at prøven er injisert.
 • Fleksibel: Alle Karl Fischer kjemikalier tilføres og fjernes automatisk.
 • Rask: Enkel og rask prøvepreparering.

HydranalTM Smarte reagenser til OMNIS KF

Automatisk dataoverføring, sporbarhet og minimal kontakt med kjemikaliene. Se hvordan Hydranal™ reagens gjør ditt arbeide raskere, bedre og sikrere.

> Les mer her ...

OMNIS møter Cubis® II

Ytelse og pålitelighet i toppklasse, takket være integreringen av Cubis® II laboratorievekten fra Sartorius.
Les mer her...

Trygg KF titrering med OMNIS

Med OMNIS har Karl Fischer titrering aldri vært tryggere. Behovet for direkte kontakt med giftige reagenser og løsningsmidler er eliminert. Ingen kontakt med kjemikalier ved flaskebytte takket være 3S Liquid Adapter.

 • Alle kjemikalier oppbevares i et lukket system
 • Brukte kjemikalier kasseres automatisk.
 • Automatisk fylling og tømming av titreringscellen.
OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
 • Mere om trygg titrering…

Enkel KF titrering med OMNIS

Med OMNIS har volumetrisk Karl Fischer titrering aldri vært enklere. Dette systemet tar hånd om oppgaver som tidligere ble utført manuelt:

 • Analysen starer automatisk
 • Etter analysen blir prøven automatisk fjernet.
 • Prøvecellen blir automatisk klargjort mellom hver analyse.
Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
 • Mere om enkel titrering

Rask KF titrering med OMNIS

Fjerne prøvelokket – titrere – stenge – repetisjon – alt fullautomatisert.

Strømlinjeformet arbeidsflyt i ditt laboratorium med OMNIS automatisering. Med å bygge ut Karl Fischer OMNIS titratoren med en prøverobot blir systemet tilnærmet 100% automatisert. Du trenger bare å fylle på prøver og trykke start. Analysen utføres fullautomatisert, inkludert åpning og stenging av prøvebegrene.

 • Enkel og rask prøvepreparering (Opp til 25% tidsbesparelse)
 • Prøvene er beskyttet for luftfuktighet fra omgivelsene.
 • Automatisk Karl Fischer «Dis-Cover lid» behandling.
 • Flere arbeidsstasjoner opereres parallelt (40% kortere analysetid sammenlignet med sekvensiell analyse)
 • Mere om rask titrering

Verdt å merke seg om den helt nye OMNIS analyseplattformen.

Få bedre brukeropplevelse med OMNIS programvaren

OMNIS plattformen kontrolleres fra en helt nyutviklet intuitiv programvare. Programvaren gir operatøren hjelp med en rekke funksjoner som blant annet on-line hjelp, systemkontroller og status- indikasjoner.

Les mere om programvaren her

Oppgrader OMNIS systemet med ekstra moduler og funksjoner.

OMNIS gir deg full frihet til å utvide ditt system ved behov. Du kan starte med en enkeltstående titrator og deretter utvide med ekstra doseringsenheter, titratorer og prøverobot for automatisert analyse.

Les mere om modulariteten her.

Behov for å analysere flere prøver?

En OMNIS prøverobot kan enkelt utvides med ekstra prøvestasjoner for å få en vesentlig økning i prøvekapasiteten. Med å utvide til totalt fire parallelle arbeidsstasjoner vil du få en tidsbesparelse på hele 60 % sammenlignet med analyse fra en enkelt arbeidsstasjon.

Les mere om automatisering her.
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Downloads

Hva er volumetrisk Karl Fischer titrering?

Karl Fischer titrering er en standardisert analysemetodikk for å bestemme vanninnholdet i faste materialer, væsker og gasser. I motsetning til andre metodikker som tørkevekt vil en Karl Fischer titrator analysere kun vann og ikke andre flyktige væsketyper som fordampes under oppvarming.

En stor fordel med Karl Fischer titrering er at en analyse tar noen få minutter.

Karl Fischer titrering er en veletablert analyseteknikk, og er i dag den mest brukte teknikken for bestemmelse av vanninnhold. Analysen er en standardisert metode innen mange ulike industrigrener.