Væskehåndtering

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

I analytisk kjemi er det avgjørende med en korrekt konsentrasjonsbestemmelse. Nøyaktig og reproduserbar væskehåndtering er en grunnleggende, rutinemessig og tidkrevende oppgave i laboratoriet.Metrohm tilbyr instrumenter for ulike former av væskehåndtering. De har et bredt bruksområde med pipettering, fortynning, dosering og dispensering som typiske metodikker. Du sparer verdifull tid, samt at du får maksimal presisjon med bruk av Metrohms doseringsteknologi.