Dosimat plus gjør doseringen enkel og nøyaktig

Håndterer alle typer doseringer og væskehåndteringer. En Metrohm dosimat er et uunnværlig verktøy i de fleste laboratorier.

En Metrohm Dosimat Plus kan brukes til manuell titrering, dosering, pipettering og dispensering av væsker. Dosimaten kan også kobles til titratorer i serien Titrino/ Titrino Plus, som en ekstra byrette for dosering.

Via USB utganger kan eksternt keyboard, mus og printer tilkobles.
Dosimat Plus har fire ulike moduser som dekker de aller fleste applikasjoner innen væskehåndtering.

Dosmiat plus instrument with operator

Verdt å merke seg

  • Enkel væskehåndtering til rutineoppgaver
  • Enkel betjening ved at ekstra enheter kan tilkobles.
  • Stor nøyaktighet takket være intelligente byretter
  • Fire doseringsmoduser dekker et bredt spekter av applikasjoner.

Dosimat plus systems (3)

865 Dosimat plus

2.865.0010
Universal dispensing unit for titration and dosing tasks in the laboratory. Including push-button cable for manual dispensing control and 6.3026.220 exchange unit (20 mL). A multitude of instruments can be connected at the USB interface of the Dosimat plus, even a number of them simultaneously when a USB hub is used (keyboard, mouse, USB compact printer or USB DIN A4 printer, USB Memory Stick for methods and data backup). The optional 6.2148.030 USB/RS-232 Adapter Box enables the connection of laboratory balances and operation with a computer.With its four dosing modes, the Dosimat plus offers a multitude of applications:DOS (Dosing) – Dosing at the press of a buttonThis mode is particularly suitable for performing manual titrations with indicator. A result can be calculated and a result report can be printed automatically from the dosed volume.XDOS (Extended dosing) – Controlled dosingFixed volume dosing: The volume and the dosing rate are specified.Time-controlled dosing: The volume and the time are specified.Dosing according to dosing rate: The dosing rate and the time are specified.If continuous dosing without interruption is required, then the 865 Dosimat plus can be operated together with an 805 Dosimat in tandem mode.CNT D (Content dosing) – Preparation of standard and other solutions.The volume of the solvent to be dosed is determined automatically on the basis of the sample size of the starting substance (solid or stock solution) and the specified target concentration.LQT (Liquid transfer) – Pipetting and diluting of liquids.

Høy presisjon med bruk av en Dosimat

Med en Dosimat plus gjør du arbeidet enklere, samtidig med at presisjon og nøyaktighet økes betraktelig. Byrettene (vekselenhet) har en presisjon på 10000 steg pr. sylinder volum.

Dosimatene er enkel å installere, og magnetrører, keyboard og printer kan tilkobles.

Fire ulike moduser dekker alle applikasjoner

Takket være fire ulike moduser kan du utføre et bredt spekter av væskehåndteringer:

  • DOS (Dosing): Manuell dosering av væsker. Spesielt egnet til manuell titrering med fargeindikator.
  • XDOS (Extended Dosing): Parametere som doseringsvolum, doseringshastighet og doseringstid kan programmeres. Tidsprogrammerte doseringer kan enkelt utføres ved at et fast volum med en bestemt hastighet doseres. Alternativt kan det programmeres dosering av et fast volum innen et tidsrom.
  • CNT D (Content Dosing): Denne modusen benyttes ved tillaging av standarder eller andre løsninger. Ved å programmere utgangskonsentrasjonen på stamløsningen og den ønskede konsentrasjonen på ferdig fortynnet løsning, vil Dosimaten automatisk kalkulere fortynningsvolumet med påfølgende dosering til gitt konsentrasjon.
  • LQT (Liquid Transfer): Brukes til pipettering og fortynning.

Nedlastning