2035 Prosessanalysator

2035 prosessanalysator er en fleksibel kjemisk analysator som leveres i tre ulike konfigurasjoner for potensiometrisk, fotometrisk og termometrisk analyse.

On-line analysator 2035 er utviklet for 24/7 online analyse av kritiske kjemiske parametere i blant annet industrielle prosesser og avløpsvann.

Viktige punkter

  • Modulær våtkjemisk del av analysatoren sikrer stor fleksibilitet innen mange applikasjoner

  • Andre teknikker som blant annet pH og konduktivitet kan integreres

  • IP66/NEMA 4 klassifisering for bruk i tøffe prosessmiljø.

  • Brukertilpasset og brukervennlig grensesnitt med ulike sikkerhetsnivåer

  • Med fjernstyring kan evaluering av resultatene og diagnostikk utføres langt enklere

2035 Prosessanalysator systems (3)

Tilpasning for enhver situasjon

Metrohm Prosessanalyse tilbyr et bredt utvalg av teknikker for automatisk prøvepreparering:

  • Nedkjøling/oppvarming
  • Trykkreduksjon
  • Degassing
  • Filtrering

Ulike byretter eller pumper kan velges og konfigureres for væskebehandling, mens et utvalg av ventiler er implementert for analyse fra flere prøvepunkter.
Analysatoren kan monteres direkte på veggen, eller på golvet med et spesialtilpasset stativ. Alle kjemikaliene plasseres i et reagenskabinett. Ulike kabinett (shelters) kan leveres spesialtilpasset den enkeltes bruksområde. 

Titrering på en enkel måte

2035 prosessanalysator for potensiometrisk titrering har et stort bruksområde med bruk av dedikerte elektroder og titranter, uten behov for kalibrering.

Analysatoren kan også benyttes med ioneselektive elektroder. Ioneselektiv analyse med standardaddisjon er en teknikk som er ideelt for krevende prøve matriser og lave konsentrasjoner.

Med hundrevis av metoder og applikasjoner som er tilgjengelig på nettet, kan du være trygg på Metrohms kompetanse innen titrering.

Finn applikasjonen for ditt bruksområde

Stabile fotometriske analyser

2035 Prosessanalysator for fotometriske målinger leveres med en kompakt fotometermodul. For å få dekket et bredt anvendelsesområde, tilbys både en kyvettemodul, og en fiberoptisk sonde for analyse direkte i prøven.

Typiske interferenser som prøvens egenfarge og turbiditet elimineres ved bruk av differensialmålinger, som utføres før og etter tilsetning av fargereagenset. Den termostaterbare fotometermodulen eliminerer feil som kan oppstå ved temperaturvariasjoner. Dette sikrer repeterbare og nøyaktige analyser med høy følsomhet ved lave prøvekonsentrasjoner.

Termometrisk titrering for utfordrende prøvematrikser

Termometrisk titrering er en analyseteknikk som benyttes ved analyse av prøver som ikke kan analyseres med bruk av standard potensiometrisk titrering.

Teknikken er også godt egnet til å håndtere aggressive matrikser som HF, ettersom det benyttes en termometrisk sonde som er resistent mot denne aggressive syren.

Endepunktet bestemmes ved at temperaturendringen under titreringen måles og registreres med bruk av en følsom temperaturtermistor.

Termometrisk titrering gir kort analysetid. Som et eksempel kan konsentrasjonen av tre ulike syrer i blanding analyseres på mindre en tre minutter.

Nyhet: ASTM D8045, utgitt i 2016, beskriver en termometrisk titreringsmetode for analyse av total syreinnhold (TAN) i råolje og andre oljeprodukter. Med bruk av Metrohms termometrisk titreringsteknikk kan du øke analysefrekvensen betraktelig, samt spare inn på forbruket av kjemikalier. Les mer om ASTM D8045 for bestemmelse av syreinnhold

Nedlastning