2060 Process Analyzers

Med en 2060 Process Analyzer kan det utføres online overvåkning av industriprosesser med analyse av mange parametere og fra flere prøvepunkt.

2060 Process Analyzer er den mest fleksible analysatoren i Metrohms modellutvalg. Med mange ulike analyseteknikker kan analysatoren utføre 24/7- analyser av kritiske kjemiske parametere i industriprosesser og avløpsvann.

Verdt å merke seg

  • Modulær fleksibilitet med opp til fire ekstra kabinett
  • Implementering av ulike analyseteknikker som dekker utallige applikajoner
  • IP66/NEMA 4 klassifisering for analyse i tøffe prosessmiljø
  • intuitiv programvare utviklet for effektiv programmering og kontroll av analysatoren

Maksimal fleksibilitet med uendelige kombinasjoner

Den fleksible konstruksjonen i den nye analysatoren tillater ulike kombinasjoner av flere analysemoduler for analyse av mange parametere fra flere prøvepunkt.

Metrohm Process Analytic er kjente som en produsent av fleksible modulbaserte analysatorer. Vi har nå brakt den fleksibiliteten et steg videre. Metrohm 2060 Process Analyzer tilbyr ikke bare modularitet i ett og samme kabinett, men det kan videre bygges ut med opptil fire ekstra analysemoduler. Denne fleksibiliteten i en analysator gjør at vi kan løse de aller mest utfordrende prosess on-line analysene i en fabrikk.

Fleksibel programvare for enkel betjening av analysatoren

Utviklet for effektiv programmering og kontroll av analysatoren.

Med å bruke tids-programmering vil analyseforløpet vises i en tydelig grafisk tidsrapportering. Alarmer kan programmeres for å overvåke status i analysatoren og prosessen, med kommunikasjon fra Modbus eller atskilt I/O.

Analysatorer tilpasset dine krav

Metrohm Process Analytics konstruere og leverer det meste av utstyr til forbehandling av prøven og tilbyr en komplett løsning for de aller fleste industriprosesser

Ved siden av kjemiske analyser er prøvepreparing og annen forbehandling av prøven en avgjørende faktor for å oppnå en optimal og korrekt on-line analyse. Vi kan tilby en komplett løsning for nesten hvilken som helst applikasjon: En analysator i kombinasjon med utstyr for forbehandling av prøven, eller en komplett nøkkelferdig utstyrspakke med kabinett der alle former for rørsystem, ledningsnett og interface er integrert. Dette sikrer en enklere og mer problemfri oppstart og integrering av analysatoren.

Løsning for alle industrigrener

Verdensledende konsern innen mange ulike næringer har tiltro til våre robuste prosessanalysatorer. Med det store antallet applikasjoner som vi har utviklet, i kombinasjon med høyteknologiske analysatorer fra Metrohm Process Analytics, er 2060 Process Analyzer den beste løsningen for analyse i både enkle og mer komplekse prosessløsninger.
  • Petrokjemi
  • Generell kjemiindustri
  • Elektronikk
  • Gruvedrift

Nedlastning