Analysator for mange applikasjoner: online og atline prosessanalysatorer

Metrohm Process Analytics 204Y- serie, er en robust og avansert prosessanalysator.

Basert på Metrohms 40 års erfaring med on-line, takler denne analysatoren de fleste prosessutfordringer. Analysatoren dekker teknikkene titrering, Karl Fischer, ioneselektive målinger, voltammetri og CVS. Ved behov designer Metrohm Process Analytics spesialtilpassede forbehandlingsutstyr (preconditioning systems) for håndtering av de mest utfordrerne prøver og prøvematrikser 

ADI 2045TI

Verdt å merke seg

  • Modulær design for maksimal fleksibilitet, tilpasset din prosess
  • IP66/NEMA4 med EX- sikkerhet for Zone 1 og 2
  • Enkel betjening med berøringsskjerm og eventuelt fjernbetjening fra ett hvert sted
  • Dedikert voltammetrianalyse for sporelementanalyse og analyse av organiske additiver med CVS

ADI 204Y – multifunksjons prosessanalysator systems (4)

Introduser laboratoriepresisjon til din produksjonslinje

Metrohm Process Analytics 204Y er konstruert med utgangspunkt i Metrohms laboratorieinstrumenter.

Kvaliteten og nøyaktigheten fra et labinstrument er dermed overført til online prosessanalysatoren. I tillegg er prosessanalysatoren bygd for å takle de tøffeste fabrikkmiljø.

Modularitet med ubegrenset kombinasjoner

Den enkelte analysator er produsert og konfigurert for den enkeltes brukers prosess og krav til analyse.

Den fleksible instrumenteringen setter oss i stand til å tilpasse analysatoren for multiparameter analyse fra et stort antall prøvepunkt.

Få et system som du ønsker det!

Vi leverer en analysatoren spesialsydd til din prosess.

I tillegg kan vi tegne å utvikle et hvilken som helst system for forbehandling av prøven, det være seg kjøling eller oppvarming, trykkreduksjon, degassing, filtrering og mange andre teknikker. Dette gjør at du kan implementer et spesifikt analyseverktøy, spesielt tilpasset din prosess.

Testede metoder for pålitelige resultat

ADI 204Y- familien av prosessanalysatorer anvender et bredt spekter av metoder som sikrer reproduserbare resultater i prosessen.

ADI 2045TI Process Analyzer (for online analyse) og ADI 2045PL (for atline analyse) utfører titrering, dynamisk standard addisjon, kolorimetri og direkte måling ( pH, konduktivitet, temperatur). Denne kombinasjonen og fleksibiliteten tillater deg å analysere mange parameter simultant.

ADI 2045 TI Ex proof: Sikker og enkel.

I farefulle fabrikkmiljø med høy konsentrasjonen av antennelige gasser, gassdamp, eller støv, er det helt vesentlig at analysatoren er trygg å operere, slik at faren for antenning er eliminert. Ex- proof versjonen av 2045TI har sikkerheten som det stilles krav til i EU direktivet 94/9/EC (ATEX95), og er sertifisert for Zone I og II.

Nedlastning

Integrating new methods is very easy. Ultimately, this helps us to reduce costs quite significantly!
Carsten Thoene, Lufthansa Technik, Germany