En-parameters online analysator: ferdig konfigurert- klar for analyse

Komplett en-parameteres online analysator med ferdige metoder for et spesifikt bruksområde.

Det er bare å koble til strømmen, sette prøveslangen i prøveuttaket, samt fylle på korrekte kjemikalier. Det er alt som trengs for å starte opp en online analyse. Analysatoren kan benyttes til monitorering av ulike parametre i vann, som eksempelvis silisium, fosfat, ammonium, nitritt, zink, aluminium og kobber, for å nevne noen.

Verdt å merke seg

  • Forprogrammert og kalibrert for den spesifikke analysen
  • Automatisk validering av analysen
  • Bredt måle -og kaliberingsområde
  • Lavt kjemikaliforbruk
  • Eksternt Interface for forbehandling av prøven og tilkobling i fabrikken

Lave driftskostnader

Lave driftskostnader.

Høy oppetid og minimale driftskostnader fører til lave vedlikeholdskostnader
Takket være den robuste konstruksjonen av analysatoren er Metrohms en-parameters analysator meget enkel å vedlikeholde

 

Holder et øye med vannkvaliteten din.

Ulike aksjoner kan aktiveres når analysen gir et resultat utenfor grenseverdien som er satt, eller hvis en feil oppstår.

Ingen analyseresultat, prøve som ikke er overført til analysatoren, verdier utenfor grensene, eller ustabile analyseresultat er eksempler på situasjoner som vil gi en alarm som fører til en automatisk rens av systemet, med påfølgende kalibrering.

ICON analysator: høy følsomhet uten interferenser

Ved at “Differential Absorbance Colorimetry (DAC)” teknikken benyttes, vil prøvens egenfarge, turbiditet og prøveturbulens i cellen elimineres. Dette er effekter som er vanlige i on- line kolorimeter, men er tatt hånd om i ICON, takket være DAC-teknikken.

Et bredt spekteret av LED kilder og filter, sikrer en meget god følsomhet og nøyaktighet, selv i det lave konsentrasjonsområdet. Innebygd automatisk validering og automatisk kalibrering gjør at du får et resultat som du kan stole på