NIRS XDS Prosessanalysator

NIRS XDS- Nær Infrarød- prosessanalysator
Med XDS Prosessanalysator kan det analyseres direkte i ulike prøvetyper som granulat, pulver, væsker og emulsjoner.

Den ikke- destruktive (prøven blir ikke ødelagt) analysen er meget rask, og det kan analyseres fra opp til 9 målepunkt med samme analysator.

NIRS XDS Process Analyzer

Viktige parametre

  • Den unike NIRS XDS teknologien sikrer høy analysekvalitet.
  • Med et bredt bølgelengdeområde fra 800 til 2200 nm dekkes mange applikasjoner og metoder.
  • Simultan kvalitativ, kvantitativ eller trend- analyse.
  • Solid konstruksjon med NEMA 4X- klassifisering
  • Ingen bruk av kjemikalier. Miljøvennlig og kostnadsbesparende

NIRS XDS Process Analyzers systems (6)

Show all systems: NIRS XDS Process Analyzers (6)

Stort utvalg av måleprober for alle prøvetyper

Et bredt spekter av reflektans, transmisjon og gjennomstrømmings celler tilbys for de mest utfordrerne prøver og omgivelser.

I tillegg har Metrohm Applikon utviklet egne prober for et bredt anvendelsesområde.

Optimal nøyaktighet, takket være MicroBundle fiber- teknologien

De optiske MicroBundle fibrene som brukes i NIRS XDS prosessanalysatorene, gir en transmisjon med meget høy intensitet.

Som et resultat av dette er man sikret en optimal analyse i alle prøvematriks som pulver, granulat og i ulike faste prøver. Fibrene og proben blir ikke påvirket av temperaturvariasjon, og håndterer både mekanisk og kjemisk påvirkning.

Single fiber for lengre distanser

Ved analyse av klare væsker, kan single fiber benyttes. Med single fiber kan avstanden mellom prøvepunkt og analysator være mere enn 100 m.

Kundetilpasset system for analyse i risikofylte områder

Metrohm Applikon tilbyr kundetilpasset on- line analysatorer med ATEX- sertifisering.

Ulike løsninger kan tilbys, inkludert shelters med ATEX95- sertifisering for sone 1 og 2.

En analysator håndterer opp til 9 prøvepunkt.

Metrohm NIRS XDS prosessanalysator tilbys som 1, 4 eller 9- kanalers system for en kostnadseffektiv analyse fra mange prøvepunkt.

Både singel og MicroBundle fiber kan tilkobles samme system for analyse av et bredt spekter av prøver og matrikser med en og samme analysator.

Verktøyet PAT møter krav som settes I FDA direktivet

Med NIRS analysator versjon PRO, kan analysen enkelt settes opp for å møte kravene som settes i FDA.

Fordelen er at det kan benyttes prosessanalyse i «nåtid», istedenfor å utføre tidkrevende analyser på laboratoriet.

Vision: “easy-to-use”, “all-in-one” programvare.

NIRS Analysator PRO styres fra programvaren Vision.

Programvaren benyttes til datahåndtering, lagring av resultat i databaser, utvikling av kvalitative og kvantitative metoder og diagnostikk. Ulike protokoller for prosesskontroll som, 4-20 mA, OPC, Modbus og Profibus er tilgjengelig.

Nedlastning