Metrohm Process Analytics: Pionerer innen prosessanalyse

Vi installerte vår første online prosessanalysator i 1978 hos Dow Chemical.

Siden da har det vært en rivende utvikling og det er nå installert flere enn 10.000 enheter verden over

Fra dag en har vi aldri skygget unna en utfordring. Vi har installert tilpassede prosess analysatorer i ørkenen, på båter og i ulike prosessmiljø. Alltid med fokus på å forstå kundenes behov og å være tett på der det skjer.

Les mer om vår historie under.

Vi liker at kunden utfordrer oss– din utfordring er vår sukesshistorie

> En eksplosjonsikker analysator ?

> På stedet support i ørkenen ?

> Din analysator...på en båt ?

Monitorering av fuktighet med lav konsentrasjon i propylenoksyd

Kunde

Vår kunde, som regnes som en av verdens største produsenter av kjemikalier,har lang erfaring i bruken av Metrohm prosess analysatorer. Med dette langvarige forholdet var det gitt hvem de skulle henvende seg til når behovet for en proesessanalyse på et nytt produkt meldte seg. Propylen Oksyd (C3H6O, PO) er som kjent en farlig forbindelse, er hygroskopisk og brennbart. Forbindelsen brukes til produksjonen av ulike kjemikalier.

Utfordring

En av de mange utfordringer i PO produksjon er å holde fuktighetsinnholdet på et lavt nivå, slik at side- reaksjoner unngås. Vår kunde gav oss en utfordring: pålitelige målinger av vann med lav konsentrasjon i PO. Deres tidligere system for fuktighetsmåling var avhengig av flere FT-IR analysatorer som krevde mye vedlikehold med påfølgende hyppig driftsstans. Det farefulle og hygroskopiske karakteren til prøven PO gjør det nødvendig med svært presise online analyser med kort analysetid. Laboratorieanalyser har nødvendigsvis mye lengre responstid. De lave fuktighetsnivåene i PO krever «real time» monitorering med hyppige anlyser.

Løsning

Med tanke på de farlige egenskapene til prøven PO, og for å oppfylle kundes analysekrav, ble en robust eksplosjonssikkert (ATEX) prosessinstrument fra Metrohm Process Analytics tilbudt. Nær Infrarød analysator XDS har en innebygget ATEX beskyttelse og kan analysere fra opp til 9 uavhengige prøvepunkt. Målingene ble utført on-line, takket være en gjennomstrømmings celle med industriell klassifisering. Dette gjorde det mulig med analyse av lave fuktighets nivå ned i ug/L. Resultatene rapporteres og overføres til kundens PLC hvert 30 sekund.

Etter å ha utført en forstudie med vårt instrument på kundens laboratorie, ble en direkte sammenligning gjort mellom resultatene fra IR og NIR i selve prosessen. Signal/ støyforhold(S/N) med en on-line NIRS analysator er vesentlig bedre sammenlignet med kundens IR-instrument. Dette er spesielt hensiktsmessig når det skal analyseres så lave vanninnhold. Metrohm tilbyr også Karl Fisher titrering som en referanse analysemetode, for å sikre at spektroskopi resultatene er korrekte og korrelert mot en referansemetode. Prosessanalysatoren fra Metrohm Process Analytic som ble installert overvåker nå flere ulike prøvetakingspunkter, fra destillasjonstårnet til det ferdige produkt (behandler)

Konklusjon

Vår kunde som hadde en virkelig analysutfordring utfører nå on-line monitorering i PO prøver med lave vanninnhold. Med analyse fra vår ATEX- analysator redusere nå kunden kjemikalieforbruket under produksjonen, får økt produktkvalitet med tilhørende forbedret profitt.

Brom produsent i ørkenen

Kunde

Vår kunde med plassering av fabrikken i ørkenen, er en stor produsent av brom, flammehemmende kjemikalier og andre brom- relaterte produkter. Produksjon av disse kjemikaliene medfører fare og krever derfor overholdelse av ekstreme sikkerhets foranstaltninger med behov kontinuerlig overvåking av prosess parametere. Hvis det ikke foreligger omfattende prosessdata fremskaffet på en korrekt måte, kan ikke produksjonen utføres på en effektiv og sikker måte.

Utfordring

Kundens eksisterende prosessanalysator var en eldre modell der en eventuell reparasjon ville medføre høye kostnader. Analysatoren er brukt til prosesskontroll der produksjonen korrigeres ut i fra analysen i analysatoren. Brom er en etsende og giftig kjemikalie som krever spesiell sikkerhet. Produksjonen er i et klassifisert ATEX område, som dermed krever en ATEX sertifisert analysator med høy analysefrekvens. Et fungerende nettverk var nødvendig, ikke bare for lokal service midt i ørkenen, men også for å få gitt kontinuerlig opplæring. (Hos Metrohm og på stedet hos kunden.)

Løsning

Metrohm Process Analytics utviklet en spesial in-line analysator som økte analysekapasiteten langt over det som ellers er kommersielt tilgjengelig på markedet. Kravet til industriell analyse, slik som robuste inline prober for å beskytte mot korrosive miljøer, så vel som et eksplosjonssikkert hus(ATEX), ble også integrert i denne utfordrende prosessovervåkingen. Lokal support og opplæring fra Metrohm ble gitt topp prioritet på dette avsidesliggende sted for å sikre både riktig drift i et farlig prosessmiljø, og forståelse av analysedata som inline- prosess analysatoren fremskaffet.

Konklusjon

Kunden kan nå med sikkerhet kontrollere produksjonen av brom via inline prosess overvåking med bruk av en nøkkel-ferdig løsning, utviklet av Metrohm Process Analytics for kundens utfordrende behov. In-line målinger utført med bruk av et fjernstyrt eksplosjonssikkert instrument, gjør arbeidsmiljøet sikrere for alle. Det er ikke behov for håndtering av kjemikalier og det oppnås raskere (sann- tid) resultater i tilfelle produksjons problemer skulle oppstå, noe som igjen betyr mindre nedetid. Fra den tilpassede prosessanalysatoren til utvikling av applikasjonsmetode, er vi er kundens partner for hvilken som helst utfordring.

Avlusning av fisk på brønnbåter

Kunde

Vår kunde som er en stor global aktør innen kjemiske industri har et langvarig forhold til Metrohm Process Analytics og vet hvem de kan stole på når det gjelder utfordrende ikke- tradisjonelle applikasjoner. I denne situasjonen trengte de å finne en robust løsning for å nøyaktig kunne analysere tilsatsen av hydrogenperoksid i forbindelse med lusebehandling av laks på brønnbåter.

Utfordring

Nøyaktig dosering av peroksid, så vel som overvåking av vannkvaliteten, er viktig for å overholde lovpålagte forskrifter. Fisk som oppholder seg i brønnbåtene blir for en kort periode behandlet med hydrogenperoksid i forbindelse med avlusningen. Behandlingen fjerner lus som er festet til fisken. En underdosering av badet vil fortsatt etterlate lus på fisken, noe som vil føre til dårlig kvalitet på fisken, eller fiskedød. Overdosering vil kunne føre til oksidativt stress på fisken, bleket skinn med tilhørende død. Derfor er det behov for rask analyse og responstid, for å gi nøyaktig behandling og opprettholde dyrevelferden.Det faktum at denne analysen må gjennomføres på en båt betyr at vår online prosessanalysator må være robust slik at den kan benyttes selv når båten junger og er i bevegelse. Den begrensede plassen om bord betød også at analysatoren måtte være kompakt. En effektiv prosesskontroll i denne situasjonen kan bety forskjellen mellom liv og død på fisken.Løsning

En robust løsning, kundetilpasset for rask analyse om bord på båten, ble foreslått til denne kunden av Metrohm Process Analytics. En absolutt ikke vanlig industriell applikasjon, ei heller en helt vanlig plassering. Dessuten ble vårt team av kjemieksperter i stand til å utvikle en metode for online- analyse, der analysen utføres så ofte som hvert minutt.  

Konklusjon

Nå kan vår kunde spare mye penger med flere forbedringer: Lavere forbruk av peroksid på grunn av mer nøyaktig dosering, mindre produkttap på grunn av unøyaktig dosering, og i det hele tatt en forbedret praksis som skyldes den raske analysetiden. Vårt lange samarbeide med denne kunden gjorde det mulig å tilby en kundetilpasset løsning. Fra industriell analyse til fjerntliggende prosess overvåking, vi kan tilby en integrert prosessløsning, ikke bare en analysator.

Last ned prosess applikasjonsbok

Les mer om vår ekspertise: fra ammonium i mettet brine og kunstgjødsel til sinkutvinning. Alt dette med mye mere har vi gjort !

Vår applikasjonsbok gir en bred oversikt over de fleste metodikkene vi har levert innen prosessindustri over de siste 40 år. Med mer enn 10000 solgte prosessanalysatorer verden kan du være trygg på at vi kan tilby en analysator som passer til ditt formål.

Click here to download the Applications Book

Nedlastning

Our customers' voices

"We found the Metrohm NIRS XDS to be extremely robust and reliable. Maintenance is no issue. Production has been improved significantly. The technical support from Metrohm was outstanding. Developing the necessary models was done quickly!"

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleimeier, PAT, Dow Chemical, Stade, Germany

Vi er her for deg, døgnet rundt, verden over

Fra din første kontakt med oss til konsultasjonssamtaler og eventuelt øyeblikkelig hjelp, Metrohm Prosess Analytical er der for deg. Metrohm har egne kontorer i over 50 land verden over og er dermed i stand til å utføre lokal service og opplæring på kortest mulig tid.

Erfaring du kan stole på

Mer enn 10,000 enheter er installert verden rundt, er en bekreftelse på vår ekspertise. Våre løsninger for prosesskontroll og prosessovervåking er godt ansett av ledende firmaer innen alle industrier:
  • Petrokjemi
  • Kjemisk industri
  • Olje og gass
  • Næringsmiddel
  • Farmasøytisk
  • Galvanisering
  • Kraft produksjon
  • Mineralutvinning
  • Renseanlegg 

Hva er din utfordring ?

Vi ønsker å hjelpe deg med din on-line analyse. Send kontaktskjemaet så tar vi snarlig kontakt.

*
*
*
*
*
*

 
*