Pålitelig online TOC måling

7010 analysator er utviklet for enkel og pålitelig betjening.

Metoden som benyttes er UV persulfat oksidasjon med CO2 NDIR- deteksjon. Analysatoren krever minimalt vedlikehold på grunn av den unike væskeenheten der det blant annet benyttes slanger med stor diameter. Instrumentet har ingen ventiler, noe som minimerer risikoen for blokkeringer.

TOC Analyzer

Viktige punkter

  • online TOC/TC måling: sikker og pålitelig
  • lite vedlikehold takket være den unike konstruksjonen av væskeenheten.
  • fleksibelt system, tilpasset brukerens behov

TOC: En kritisk parameter

Total Organisk Karbon (TOC) er en mye benyttet analyseteknikk innen ulike industrier som, kjemisk, farmasøytisk, næringsmidler, olje/gass, petrokjemi og treforedling. TOC brukes som en kvalitetsparameter på drikke – og overflate vann, avløpsvann, samt som en kontroll av vannkvaliteten i ulike kjemiske prosesser.

  • Bredt konsentrasjonsområde: Måleområdet 0-500 mg/L enkelt kan utvides til 0-20000 mg/L med en ekstern fortynner.
  • Adskilt elektronikk og kjemikalie enhet. Hindrer at eventuell lekkasje skader elektronikken.
  • Analysatoren har intern kompressor og det er derfor ikke behov for ekstern gass tilførsel.
  • Digital og analog output for fleksibel integrering i fabrikken.
  • Meget enkel og brukervennlig betjeningspanel I farger. Enkelt avlesning av resultatet.

Sikker analyse

Kalibreringen utføres i tre enkle trinn.

Selv om analysatoren er i drift, kan auto-funksjonene kalibrering, kontroll og rensing aktiveres når som helst. Alternativt kan operatøren bestemme en fast dato for kalibreringen. En automatisk kontroll av «ZEROGAS» kan også programmeres. Ulike typer alarm aktiveres ved eventuell feil.

Mulighet for utvidelse

TOC- analysator med en eller to kanaler (målepunkt), eller to ulike målområder tilbys.

Ved behov for rask respons av resultatet (kort analysetid) kan analysatoren enkelt settes opp med Total Karbon (TC) analyse. Analyse av prøver med høyt kloridinnhold kan optimaliseres med automatisk tilsats av kjemikalier. Eksterne fortynnere, filterenhet og annet tilleggsutstyr sikrer en fleksibel utvidelse av analysatoren

Nedlastning