Biodiesel Rancimat

Med 893 Biodiesel Rancimat bestemmes oksidasjonsstabiliteten i biodiesel (fettstoffer og metylesterne, eller FAME i kortversjonen) og i biodieselblandinger.

I en analyse økes temperatur samtidig med at en kontinuerlig strøm av luft bobles gjennom prøven. Dette fører til en akselerert oksidasjonsreaksjon i biodieselen. Tiden det tar før oksidering er komplett, og prøven nedbrutt, måles og utrykkes som induksjonstid , eller oksidasjonsstabilitets- indeks (OSI).

Metoden følger nasjonale og internasjonale standarder. Analysen er meget enkel å utføre, ikke minst takket være det moderne og brukervennlige StabNet programmet.

893 Professional Biodiesel Rancimat

Viktige punkter

  • Kompatibel med standarder inkludert EN 14112, 15751 og EN 16568
  • Brukervennlig StabNet programvare til instrumentkontroll, resultathåndtering, evaluering av oksidasjonen og data håndtering
  • Simultant analyser av opp til 8 prøver
  • Analyse fra den enkelte prøveposisjonen kan startes separat, direkte fra selve instrumentet
  • Fargedisplayet på instrumentet sørger enkel avlesning status på alle måleposisjonene

Kvalitetssikring av biodiesel og biodiesel- blandinger

Fettsyrer og metylestere oksiders langsomt med atmosfærisk oksygen. De dannede oksidasjonsproduktene kan forårsake skade på forbrenningsmotorer.

Oksidasjonsstabiliteten er derfor et viktig kriterium for FAME. Med Biodiesel Rancimat kan du måle oksideringsstabilitet av FAME og deres blandinger med diesel brennstoff. Den kan også brukes til å undersøke effektiviteten av å tilsette antioksidanter.


Bestemmelse i henhold til nasjonale og internasjonale standarder

Varierende standarder beskriver oksidasjonsstabilitetstesting med Biodiesel Rancimat , inkludert de som er listet under.

  • EN 14112 “Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”
  • EN 15751 “Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method”
  • EN 16568: “Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) fuel und blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C“

Data innsamling, evaluering og arkivering ved hjelp av det moderne StabNet programmet

StabNet programmet kontrollerer Rancimat. Alle instrumentfunksjoner kontrolleres via PC med programvaren.

Den vil i tillegg evaluere resultatene, arkivere analysedataene i egne databaser og mye, mye mer. Les mer om StabNet her


Biodiesel Rancimat- en multitasker

Biodiesel Rancimat har åtte måleposisjoner med to uavhengige varmeblokker.

Fordi de er uavhengige, kan ulike temperaturer settes på varmeblokkene samtidig. Hver analyse kan startes individuelt, direkte fra instrumentet.


Kontroller alle dine stabilitetsmålinger med en PC

Dersom du håndterer store prøvemengder, kan du koble opp fire Rancimater til samme PC.

Det kan da analyseres opp til 32 prøver om gangen, fra en og samme PC.


Engangsbegre – tidsbesparende og rimelig.

Prisgunstige engangsbegre brukes til analysen.

Dette betyr at man ikke trenger tidkrevende rengjøring etter hver måling. I tillegg til at man sparer tid og kostnader, blir reproduserbarheten og kvaliteten på resultatene langt bedre, da «carry-over» effekten elimineres.


Den akselererte oksidasjons test metoden

Oksidasjonsstabilitets måling av FAME ved bruk av Biodiesel Rancimat-metoden er en etablert analyseteknikk.

Metodikken er basert på at aldringsprosessen i produktet akselereres ved at temperaturen økes, samtidig med at luft bobles igjennom prøven. Luftstrømmen transporterer flyktige oksidasjonsprodukter fra prøvebeholderen til en beholder med destillert vann. Konduktiviteten i dette vannet måles kontinuerlig. Når oksidasjonen er komplett og prøven er nedbrutt øker konduktivitet. Denne store økingen i konduktiviteten utrykkes som et omslagspunkt på målekurven, også kalt induksjonstid som er et mål for oksidasjonsstabiliteten.


Nedlastning

We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service.
Nakul Ketkeaw, vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand