PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomat bestemmer den termiske stabilitet av polyvinylklorid (PVC) og andre klorholdige polymerer ved hjelp av dehydroklorering test (DHC).

Dette innebærer å utsette prøvene for forhøyet temperatur i PVC. Thermomat og måling av stabilitetstid – tiden til gassformig hydrogenklorid er frigitt. Metoden er kompatibel med nasjonale og internasjonale standarder og er spesielt enkel å utføre, ikke minst takke være den moderne , brukervennlige StabNet programvare.

895 PVC Thermomat

Viktige punkter

  • Kompatibel med standard ISO 182 Part 3
  • Brukervennlig StabNet programvare til instrumentkontroll, resultater, evaluering og data håndtering
  • Samtidige analyser opp til åtte prøver
  • Fargedisplay på instrumentet sørger for status oversikt på alle måle posisjoner
  • Hver prøve posisjon kan startes separat og direkte på instrumentet

Kvalitets PVC og PVC baserte polymerer i alle trinn av prosessen

Når PVC gjennomgår termisk dekomponering så frigjøres hydrogen klorid (HCI).

Termostabiliteten er et viktig kvalitets kriterium for PVC og andre klorholdige polymerer. Med PVC Thermomat kan du måle den termiske stabiliteten på slike polymerer i alle stadier av behandlingen og du kan evaluere effektiviteten av de tillagte stabilisatorene.

Finn ut hvordan PVC Thermomat måler stabilliteten her.


Bestemmelse I henhold til nasjonale og internasjonale standarder 

ISO standard som beskriver stabilitets testing i følge PVC Thermomat metoden. 

  • ISO 182 Part 3 “Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures – Part 3: Conductometric method”

Datainnsamling, evaluering og arkivering med det moderne StabNet programvare

StabNet programmet kontrollerer PVC Thermomat. Alle instrumentfunksjoner kontrolleres via PC med programvaren.

Den vil i tillegg evaluere resultatene, arkivere analysedataene i egne databaser og mye, mye mer. Les mer om Stab Net her

PVC Thermomat- en multitasker

PVC Thermomat har åtte måleposisjoner med to uavhengige varmeblokker.

Fordi de er uavhengige, kan ulike temperaturer settes på varmeblokkene samtidig. Hver analyse kan startes individuelt, direkte fra instrumentet.


Kontroller alle dine stabilitetsmålinger med en PC

Dersom du håndterer store prøvemengder, kan du koble opp fire PVC Thermomat til samme PC.

Det kan da analyseres opp til 32 prøver om gangen, fra en og samme PC.


Engangsbegre – tidsbesparende og rimelig.

Prisgunstige engangsbegre brukes til analysen.

Dette betyr at man ikke trenger tidkrevende rengjøring etter hver måling. I tillegg til at man sparer tid og kostnader, blir reproduserbarheten og kvaliteten på resultatene langt bedre, da «carry-over» effekten elimineres.


Dehydroklorerings test metoden

Måling av termisk stabilitet i PVC og andre klorholdige polymerer med PVC Thermomat utføres ifølge dehydroklorerings testen. 

Testen baseres på oppvarming av prøven for å skape en nedbryting som igjen resulterer i frigjøring av HCl i gassform. En kontinuerlig strøm av nitrogen som passerer gjennom prøven, transporterer HCl fra prøverøret til en celle med destillert vann, der konduktiviteten måles kontinuerlig. Konduktiviteten øker så snart dekomponeringen starter, og HCl gassen overføres til cellen.
Tiden fra start på analysen til det har vært en økning av konduktiviteten på 50 uS/cm måles. Denne tiden utrykkes som stabilitetstid, også betegnet som termostabilitet.


Nedlastning