Rancimat

892 Professional Rancimat bestemmer oksidasjonsstabilitet i naturlig fett og oljer i deres rene form, og i fettholdige matvarer og kosmetikk, ved bruk av den etablerte Rancimat-metoden.

Prinsippet bak analysen er en akselerert oksidasjon av prøven ved å utsette den for økt temperatur og bobling med luft. Tiden som brukes fra start til oksidasjonen er et faktum måles og registreres. En forhøyet tid og bobling med luft gjør at den totale analysetiden reduseres vesentlig. Tiden uttrykkes som induksjonstid eller oksidasjonsstabilitetsindeks (OSI). Betjening, evaluering og datahåndtering utføres med det brukervennlige StabNet programmet for PC, noe som gjør at analysen med Rancimat blir enkel og trygg.

892 Professional Rancimat with operator

Viktige punkter

  • Kompatibel med standarder som AOCSd12b og ISO 6886
  • Brukervennlig StabNet programvare til instrumentkontroll, resultathåndtering, evaluering av oksidasjonen og data håndtering
  • Simultant analyser av opp til 8 prøver
  • Analyse fra den enkelte prøveposisjonen kan startes separat, direkte fra selve instrumentet
  • Fargedisplayet på instrumentet sørger enkel avlesning status på alle måleposisjonene

Applikasjoner i kvalitetskontroll og forskning

Rancimat brukes mye til måling av oksidasjons stabilitet i grønsaker, animalske oljer og fett for å undersøke effektiviteten av antioksidanter.

Andre applikasjoner er måling av oksidasjonsstabilitet i oljer og fettholdige matvarer som for eksempel nudler, kjeks, nøtter, samt kosmetikk dersom den inneholder fett eller oljer.

Bestemmelse i henhold til nasjonale og internasjonale standarder

Ulike standarder beskriver Rancimat metoden, inkludert de som er nevnt under
  • AOCS Cd 12b-92 (AOCS- American Oil Chemists Society). Prøvetaking og analyse av kommersielle fett og oljer. Olje- stabilitets- indeks.
  • ISO 6886 Animalske og vegetabilske fett og oljer - Bestemming av oksidaktiv stabilitet (akselerert oksidasjonstest)
  • 2.4.28.2-93 Fett- stabilitets- test på autooksidasjon CDM, Japan.

Data innsamling, evaluering og arkivering ved hjelp av det moderne StabNet programmet

StabNet programmet kontrollerer Rancimat. Alle instrumentfunksjoner kontrolleres via PC med programvaren.

Programmet vil i tillegg evaluere resultatene, arkivere analysedataene i egne databaser og mye, mye mer. Les mer om StabNet her

Rancimat- en multitasker

Rancimat har åtte måleposisjoner med to uavhengige varmeblokker.

Ettersom de er uavhengige, kan ulike temperaturer settes på varmeblokkene samtidig. Hver analyse kan startes individuelt, direkte fra instrumentet.

Kontroller alle dine stabilitetsmålinger med en PC

Dersom du håndterer store prøvemengder, kan du koble opp fire Rancimat til samme PC.

Det kan da analyseres opp til 32 prøver om gangen, fra en og samme PC.

Engangsbegre – tidsbesparende og rimelig.

Prisgunstige engangsbegre brukes til analysen.

Dette betyr at man ikke trenger tidkrevende rengjøring etter hver måling. I tillegg til at man sparer tid og kostnader, blir reproduserbarheten og kvaliteten på resultatene langt bedre, da «carry-over» effekten elimineres.


Den etablerte Rancimat metoden

Rancimat-metoden er en etablert analyseteknikk for bestemmelse av oksidasjonsstabilitet.

Metodikken er basert på at aldringsprosessen i produktet akselereres ved at temperaturen økes, samtidig med at luft bobles igjennom prøven. Luftstrømmen transporterer flyktige oksidasjonsprodukter fra prøvebeholderen til en beholder med destillert vann.

Konduktiviteten i dette vannet måles kontinuerlig. Når oksidasjonen er komplett og prøven er nedbrutt øker konduktivitet. Denne store øking i konduktiviteten utrykkes som et omslagspunkt på målekurven, også kalt induksjonstid som er et mål for oksidasjonsstabiliteten.

Nedlastning