815 Robotic Titration Soliprep

Manuell prøvepreparering er tidkrevende og er ofte en stor feilkilde i analysen.

Reduser tiden og øk presisjonen i titreringsanalysen med en Metrohm automatisert prøvepreparering.

815 Robotic Titration Soliprep gir deg muligheten til å automatisere hele prosedyren: homogenisering av prøven, rengjøring av homogenisatoren, tilsetning av løsemidler eller hjelpeløsninger, samt gjennomføring av titreringsanalysen.

815 Robotic Titration Soliprep

Verdt å merke seg

  • betydelig tidsbesparelse takket være automatiserte prosedyrer

  • kompatibel med 21 CFR part 11, takket være kontroll fra tiamo programmet
  • homogenisatoren styres fra programmet.

Betydelig tidsbesparelse

Med automatisk prøvepreparering får du frigitt tid til andre arbeidsoppgaver.

Takket være den kraftige Polytron homogensiatoren homogeniseres prøvene på svært kort tid.

Ettersom både prøveprepareringen og analysen er automatisert i samme operasjon, er det ikke lengre nødvendig å gjøre disse operasjonene i flere trinn. Dette gir en meget stor tidsbesparelse på laboratoriet.

Forbedret presisjon, reproduserbarhet og sikkerhet i analysen.

Med 815 Robotic Titration Soliprep blir alle prøvene preparert og analysert på nøyaktig samme måte, noe som gir en forbedret nøyaktig på analysen og en stor tidsbesparelse.

Faren for ombytting av prøver, når de flyttes fra homogensiatoren til prøveracken, er også eliminert.

.. og det er mer

Takket være den utmerkede fleksibiliteten, kan 815 Robotic Titration Soliprep brukes til andre teknikker som automatisk prøvefiltrering og fortynning i HPLC eller IC . Kontakt oss gjerne for flere opplysninger om 815 Soliprep.


Nedlastning